Fantastisk fylkesårsmøte

Fylkesårsmøtet ble en fantastisk god samling, hvor vi samlet krefter for den krevende valgkampen vi skal inn i.

Flere av talene, og utdeling av årets miljøpris, ble streamet live på Facebook, inkludert til Trine Skei Grande og Ole Frode Mikkelsgård: Besøk politikersiden min på @venstreolefrode.

Du kan også se et utdrag av min tale her:

På fylkesårsmøtet ble det vedtatt 4 politiske uttalelser; om landbruk, skole, regjeringsspørsmålet og ulv (dokumentene ligger åpent i Google Drive):

Merk at det arbeides fra fylkesnivået opp mot stortingsgruppa i ulvekonflikten, og denne uttalelsen kan derfor bli spesifisert i løpet av ukene som kommer.

 

Nyhetsbrev – januar

Kjære Venstrevenner i Hedmark!

Takk for at du leser dette nyhetsbrevet! Jeg jobber det jeg kan med å formidle vår gode politikk, og dersom du er på Facebook trenger jeg din hjelp til å nå enda lengre:

  1. Klikk på denne lenken og lik siden min: www.facebook.com/venstreolefrode
  2. Når du har likt den, kan du invitere vennene dine til også å like den (se egen knapp til høyre for tidslinja).

Alle «liker», kommentarer og delinger bidrar til at flere får lest budskapene – og er en veldig enkel, men effektiv, måte å bidra i valgkampen på.

 

Read more

Folk og ulv

Det har vært viktige diskusjoner om ulvesaken på utvidet fylkesstyremøte i Hedmark Venstre den 5. januar. De fleste lokallagene var med, og Ola Elvestuen kom også. I vanskelige saker er det viktig å legge til rette for konstruktiv dialog, og dette ble gjort på en fin måte i møtet.

Mitt personlige standpunkt i ulvesaken er i korte trekk som følger:

Vi har et ansvar for å ta vare på naturens mangfold, som også innebærer å ha en levedyktig bestand av ulv. Ulven må forvaltes på en forutsigbar måte, og for å få til det er det nødvendig med en definert ulvesone og uttak av ulv. Jeg sier derfor:

JA – til ulvesone og en levedyktig bestand av ulv.

JA – til en forskningsbasert, aktiv og forutsigbar forvaltning av ulven.

Alle som har et slik standpunkt må imidlertid anerkjenne at mange opplever forringet livskvalitet som følge av ulven, enten det handler om reduserte muligheter til å drive primærnæring, dyrehold, jakt, friluftsliv, eiendomsverdier eller annet.

Konflikten som ligger i dette kan ikke unngås, og når et flertall påtvinger ulv og ulvesone på noen, må en også vise forståelse for dette, og forsøke å kompensere for de negative konsekvensene. Gjøres ikke det, vil folk oppleve seg overkjørt av storsamfunnet. Jeg sier derfor:

JA – til byråkratiske forenklinger som kan gi raskere uttak av ulv som oppfører seg truende eller utgjør et skadepotensial.

JA – til større og mer virkningsfull kompensasjon til både folk og kommuner, herunder et nytt tilretteleggingstilskudd for kommuner med ulvebestand.

Ulveforliket til H, Frp, Ap og KrF ikke har hatt den forankringen i Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen som det burde hatt. Partiene bør derfor snarest returnere til Stortinget og gjenoppta forhandlingene om et bredere ulveforlik, som en sikrer at kan følges opp på en forutsigbar måte.

Det må skapes forståelse for at et uttak av 47 av 68 ulver (ca. 70 %) er for stort til å sikre en levedyktig bestand. Vi må tilbake til det brede rovdyrforliket fra 2011 og forhandle videre ut fra dette. Jeg sier derfor:

JA – til et bredere ulveforlik på Stortinget som er forankret i Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.