Nedtelling: 51 uker igjen

Den første uka etter nominasjonsmøtet og lokalpolitisk nettverk på Gjøvik er tilbrakt med å holde på kontakt med øvrige kandidater på stortingslista, lokallagene og fylkesstyret, og å sette seg inn i flere aktuelle saker.

Den vanligste fellesnevneren for sakene jeg møter så langt er bolyst og næringsutvikling, og transport står sentralt – både i Elverum, Hamar og Kongsvinger og på tilhørende akser er det store og viktige grep som bør gjøres framover, og som kan få stor betydning både for byenes utvikling og de omkringliggende bygdene/tettstedene. Venstre står i disse sakene for miljøvennlige og framtidsrettede løsninger.

Jeg gleder meg til å komme ut til alle deler av fylket, og bli bedre kjent med folk og saker.

Tillit er avgjørende for hvem en velger å stemme på. Derfor forstår jeg at det er viktig at folk blir litt mer kjent med hvem jeg er som person, og derfor takket jeg ja til å være lørdagsprofil i Østlendingen (24.09).