For barn og unge

Venstre har fått gjennomslag for flere gode skole og oppvekstsaker i det nye statsbudsjettet, som varmer mitt hjerte for barn og unge:

Gratis barnehage for familier med dårlig råd. Dette er et utrolig viktig tiltak, som kan bety så mye for så mange. Et konkret tiltak mot fattigdom, og for økt inkludering. Det følges også opp i egen tilskuddsordning mot barnefattigdom. Samtidig er det funnet rom til økt støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og familievern. Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, og her har vi greid akkurat det på en overbevisende måte!

Flere barnehagelærere, bedre muligheter til etterutdanning for lærere, IKT-tiltak i grunnopplæringen, 460 millioner kr. til økt lærertetthet fra 1. – 4. trinn, og en styrket skolehelsetjeneste (150 mill. kr.) vil bidra til tidlig innsats, høy kvalitet i undervisningen, og mer støtte til de som har det vanskelig.

Et økt lærlingtilskudd er kanskje noe av det beste en kan gjøre for å gi enda flere muligheten til å få læreplass. En stor applaus for dette! Vi trenger dyktige fagarbeidere i framtida!

Flere studieplasser, flere studentboliger, 11 måneders studiestøtte og mer midler til høgskoler og universiteter (herunder flere stipendiater og mer forskning), gjør at tiltakene for barn og unge når hele veien ut i arbeidslivet.