200 dager

Det er nå under 200 dager igjen til stortingsvalget, 11. september 2017.

Basert på tiden som har gått fra nominasjonen og fram til i dag, vil det bli stadig mer hektiske dager fram mot selve valget. Å drive valgkamp uten noe som helst frikjøp mot heltidspolitikere er ikke en ubetydelig utfordring, og jeg skulle ønsket hver dag hadde noen flere timer.

Det er også krevende å drive valgkamp i et uavhengig parti, som verken har rike onkler eller fagforeninger som kan gi støtte. På den annen side er denne uavhengigheten også en god grunn til å trives i (og stemme!) nettopp Venstre.

Har du lyst til å bidra til et sosialliberalt samfunn? Les mer her: https://www.venstre.no/bidra/

Ett år til Stortingsvalget

I dag er det nøyaktig ett år til Stortingsvalget, 11. september 2017. Det store spørsmålet for Venstre i Hedmark er hvordan valgkampen skal føres, slik at en kan få en etterlengtet Venstre-representant fra Hedmark på Stortinget.

Hvorfor etterlengtet spør du? Jeg kan gi et eksempel: Venstre er det mest troverdige alternativet  for et grønt skifte, og her er det ringvirkninger og verdiskapning som Hedmark bør være selvskrevne i å ta del i. En Venstre-representant kan være med på å sette et fokus som bidrar til at Hedmark kommer i førersetet for det grønne skiftet. Det vil skape arbeidsplasser, framtidstro og bolyst i hele Hedmark!

Det er skrevet bøker om hvordan valg kan vinnes, så det vil være optimistisk å forvente at det kommer revolusjonerende ideer om hvordan Venstre skal vinne valget i Hedmark i et blogginnlegg. Om jeg allikevel skal framheve noe, må det bli dette:

Et tettest mulig samarbeid mellom førstekandidaten, lokallagene og ildsjeler rundt omkring i hele fylket blir utrolig viktig. Sammen må vi sørge for omforme nasjonale budskap til lokale budskap. Og enda viktigere, sørge for at lokale behov får nasjonale svar. Dette vil bli helt avgjørende for om Venstre blir et relevant parti for velgerne.

Den gode politikken har vi, så det handler mest av alt om innsats og hvordan budskapene formidles – med troverdighet og engasjement.

Jeg ønsker alle lykke til i valgkampen! Stå på, og husk – det er bare ett år igjen!