En taktisk stemme

Vil du ha Frp ut av regjering? Men er redd en Ap/Sp regjering vil gi økt skatt, lite nyskaping og være miljøfiendtlig? 

Du trenger ikke gå over bekken etter vann. Blir Venstre og KrF større enn Frp får vi en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og Krf. Stem Venstre!

Ps: Jeg er egentlig imot de såkalte taktiske stemmene – du må stemme på det partiet du mener har mest av den gode politikken du ønsker. Så skal vi være glad for at vi har flere små partier – det sikrer at flere blir hørt og løfter politikken.

1 måned til valget

I dag er det nøyaktig en måned til stortingsvalget 11. september. Har du troen på å sende en Venstrepolitiker fra Hedmark i år?

Tiden fra nominasjonen som førstekandidat for Venstre i Hedmark og fram til i dag har gått rasende raskt. Nå er det bare en kort valgkamp igjen, så vil velgernes dom være klar.

Jeg må være ærlig å si at denne valgkampen har blitt personlig, nå på tampen. Jeg vet det er mye av nyhetsbildet nasjonalt som vil avgjøre hvilken stemme mange velger. Allikevel er det noe med å være førstekandidat. Dersom mange nok tror at jeg kan gjøre en god jobb for Hedmark og stemmer Venstre, så har jeg en mulighet til å ende opp på Stortinget etterpå.

Mye går bra i Norge. Det har vært et taktskifte i satsingen på forskning og på kunnskap. Dette har også vi i Hedmark nytt godt av. Satsingen på fossilfri energi og transport har skutt i været, parallelt med bevilgningene til jernbane og infrastruktur. InterCity, godspakke og elektrifisering av Solørbanen gir nye muligheter for hele fylket vårt.

Det er høy aktivitet i næringslivet, og gode fellesskapsløsninger er styrket gjennom nødvendige reformer i offentlig sektor. Kommunene i Hedmark har bestemt å holde på dagens struktur, men en regionreform håper jeg skjer – fordi den kan bidra til å styrke alle kommunene.

Bedre er alltid mulig. Norge og Hedmark trenger mer grønn, raus og liberal politikk, som jeg vil slåss for. Venstre vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole. Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid. Vi vil føre en politikk som satser på gründere, fordi vi sammen skal skape nye arbeidsplasser.

Stortingsfrakk har jeg ikke kjøpt, for å si det slik. Men det ville vært morsomt å bidratt til at Venstre hadde fått en representant fra Hedmark. Etter over 90 år ville det vært på tide!

Stem Venstre fordi vi trenger en ny regjering – som er rausere, mer nyskapende og mer klima- og miljøvennlig. Jeg er på lag med framtida.  Er du med?

200 dager

Det er nå under 200 dager igjen til stortingsvalget, 11. september 2017.

Basert på tiden som har gått fra nominasjonen og fram til i dag, vil det bli stadig mer hektiske dager fram mot selve valget. Å drive valgkamp uten noe som helst frikjøp mot heltidspolitikere er ikke en ubetydelig utfordring, og jeg skulle ønsket hver dag hadde noen flere timer.

Det er også krevende å drive valgkamp i et uavhengig parti, som verken har rike onkler eller fagforeninger som kan gi støtte. På den annen side er denne uavhengigheten også en god grunn til å trives i (og stemme!) nettopp Venstre.

Har du lyst til å bidra til et sosialliberalt samfunn? Les mer her: https://www.venstre.no/bidra/

Ett år til Stortingsvalget

I dag er det nøyaktig ett år til Stortingsvalget, 11. september 2017. Det store spørsmålet for Venstre i Hedmark er hvordan valgkampen skal føres, slik at en kan få en etterlengtet Venstre-representant fra Hedmark på Stortinget.

Hvorfor etterlengtet spør du? Jeg kan gi et eksempel: Venstre er det mest troverdige alternativet  for et grønt skifte, og her er det ringvirkninger og verdiskapning som Hedmark bør være selvskrevne i å ta del i. En Venstre-representant kan være med på å sette et fokus som bidrar til at Hedmark kommer i førersetet for det grønne skiftet. Det vil skape arbeidsplasser, framtidstro og bolyst i hele Hedmark!

Det er skrevet bøker om hvordan valg kan vinnes, så det vil være optimistisk å forvente at det kommer revolusjonerende ideer om hvordan Venstre skal vinne valget i Hedmark i et blogginnlegg. Om jeg allikevel skal framheve noe, må det bli dette:

Et tettest mulig samarbeid mellom førstekandidaten, lokallagene og ildsjeler rundt omkring i hele fylket blir utrolig viktig. Sammen må vi sørge for omforme nasjonale budskap til lokale budskap. Og enda viktigere, sørge for at lokale behov får nasjonale svar. Dette vil bli helt avgjørende for om Venstre blir et relevant parti for velgerne.

Den gode politikken har vi, så det handler mest av alt om innsats og hvordan budskapene formidles – med troverdighet og engasjement.

Jeg ønsker alle lykke til i valgkampen! Stå på, og husk – det er bare ett år igjen!