5 skjebnedager

5. desember er det finansdebatt i Stortinget. Det er dermed den absolutte fristen for en borgerlig budsjettavtale.

Det er samtidig en dag som endelig vil avgjøre skjebnen til samarbeidsavtalen, og dermed også hva slags borgerlig alternativ som finnes ved valget i 2017. Det står altså mye på spill, for alle de fire involverte partiene.

Venstre har brutt forhandlingene, men i likhet med Krf holdt døren åpen for regjeringen. Muligheten for en avtale er altså fortsatt tilstede, men det er ikke veldig sannsynlig slik som forhandlingene er ført fra regjeringen fram til nå.

 

 

 

Klimabruddet

Det ble tidlig klart at det var stor uenighet om statsbudsjettet. Noen trodde at uenigheten var et spill for galleriet, at det handlet om markeringsbehov – og at man nok kom til å bli enige til slutt. I dag vet vi bedre. For Venstre var det aldri et spill, det handlet tvert imot om politisk integritet. For regjeringen handlet det kanskje om bilpakken, men for Venstre var det større enn som så.

Venstre vil ha tiltak som reduserer klimagassutslippene, i tråd med forpliktelser vi har påtatt oss gjennom Paris-avtalen. Norge må finne en vei videre når oljeeventyret tar slutt, og Venstre vil hjelpe oss til dette gjennom et grønt skifte. Vi vil skape nye varige arbeidsplasser innen miljøvennlig teknologi. Bare på denne måten kan vi ta vare på velferdssamfunnet vårt også i framtida. Her har da også Norge en unik mulighet til å bli internasjonalt ledende, men da kan vi ikke lenger lene oss tilbake.

La oss gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig. Det blir det både klimaeffekt og nye arbeidsplasser av!

 

 

Venstres alternative statsbudsjett

Venstre har med sitt alternative statsbudsjett gitt svar på noen av de viktigste utfordringene vi står ovenfor i dag.

Grønt skifte!
Vi viser at det kan gjennomføres en ordentlig grønt skifte, hvor det skal lønne seg å velge miljøvennlig. For en vanlig familie innebærer det en samlet skattelette på nær 4000 kroner i året. Godt for familien – godt for miljøet!

For næringslivet – spesielt i Hedmark – innebærer budsjettet store muligheter for nye grønne arbeidsplasser. Gjennom forskning og teknologiutvikling og tiltak spesielt rettet mot privat sektor kan det skapes nye og varige arbeidsplasser, med stor betydning for både by og land.

Mer til de som trenger det mest!
Vår viktigste ressurs er selvfølgelig barna. 80 000 barn og unge lever under fattigdomsgrensen, og forhindres dermed fra å delta på aktiviteter og bli inkludert på linje med andre. Styrket tidlig innsats i barnehage og skole, omfordeling av barnetrygd, skattelette på lave inntekter, samt billigere barnehage og SFO er viktige tiltak. 3,2 mrd totalt i fattigdomsbekjempelse er realiserbart gjennom Venstres alternative budsjett.

En styrking av kommuneøkonomien med 3 mrd kroner er også viktig for å muliggjøre gode velferdstjenester for de som trenger det mest.

Med dette alternative statsbudsjettet viser Venstre tydelig ansikt – og gir svar på mange av de lokale utfordringene som vi som politikere blir kjent med i møte med folk rundt omkring i fylket vårt.

Les mer om budsjettet her (Venstre.no)

Last ned alternativt budsjett her.