Framtidsvisjonen

Jeg er sosialliberal. Jeg vil at vi skal utvikle et liberalt samfunn hvor vi gir mer til de som trenger det mest – og hvor folk skal få lov til å være seg selv, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.

Jeg representerer et parti står for en smart omstilling til et klimavennlig samfunn. Vi vil gjøre dette på en måte som skaper nye grønne arbeidsplasser, og dermed trygge velferden i framtida.

En hjertesak for meg er å gi alle barn mulighet for en trygg og god oppvekst, gjennom å satse på barnehage og skole, tilrettelegge for barnefamilier, og fange opp de som faller utenfor.

Jeg vil arbeide for at Hedmark skal få:

  • Flere arbeidsplasser, gjennom flytting av statlige arbeidsplasser, styrking av Hæren og Heimevernet, flere gründere og småbedrifter,  nye grønne arbeidsplasser innen bioøkonomi, samtidig som vi tar vare på både små, mellomstore og store bruk i landbruket.
  • Tidenes satsing på samferdsel; jernbane-, veg- og bredbånds-/fiberutbygging skaper muligheter for både by og land.
  • Bedre helsetjenester som setter pasienten først, bl.a. ved å satse på et hovedsykehus, luftambulanse og gode lokalsykehus.

 

Kunnskap og like muligheter

En av de viktigste oppgavene vi har er å sørge for at barn får en god oppvekst.  Vi trenger sosialliberale løsninger for barnefamilier, barnehager, skoler og høyere utdanning. Sosialliberale løsninger skaper mer frihet for både enkeltpersoner og familier, samtidig som vi tar vare på de gode fellesskapsløsningene.

Venstre har de siste fire årene vist at vi har gjennomføringsevne – vi har fått gjennom økte midler til barn og unge, satsing på videreutdanning for lærere, flere helsesøstre, styrking av forskning og høyere utdannelse, femårig lærerutdanning, 11 måneders studiestøtte og flere studentboliger.

La oss fortsette arbeidet for like muligheter de neste årene, gjennom å gi gratis barnehage og SFO til familier med lav inntekt, gi barn i asylmottak rett til barnehageplass, fortsette kompetanseløftet og satsingen på lærerne, satse på digital kompetanse i både barnehage og skole, fortsette arbeidet mot fravær og frafall i videregående skole, og satse enda mer på forskning og innovasjon som kan bidra til næringsutvikling og en grønn opptur for hele Innlandet.

Venstres politikk vil gi barna våre en god oppvekst og like muligheter, og derfor er vi på lag med framtida.

Den mørkeblå bølgen

Den mørkeblå bølgen slår inn over store deler av den vestlige verden. Noen av fellesnevnerne for den mørkeblå bølgen handler om fiendtlig holdning til innvandring, proteksjonisme og en sjokkerende evne til å se bort fra sannhetskrav, ja sågar en vilje til å produsere falske nyheter (#fakenews) som passer ens eget virkelighetssyn.

Som følge av Høyres valg av regjeringspartner i 2013 sitter nå ytre høyre i regjering også her i landet. Som følge av det har vi blant annet fått ministere forbundet med innvandringsfiendtlighet, kunnskapsignorerende klimafornekting, og maktmisbruk. Det er derfor liten tvil om at den mørkeblå bølgen også har nådd oss.

Vi begynner nå å se ringvirkningene av den fiendtlige og negative retorikken som er ført. Fascistiske bevegelser opplever vind i seilene, og forsøker å vokse. Vi har de siste ukene sett plakater og bannere med nynazistiske og rasistiske budskap både på Hedmarken, i Sør-Østerdalen og i Glåmdalen. Dette kan avskrives som feigt og barnslig, men de organisatoriske evnene som ligger bakenfor bør skape grunn til bekymring.

Vi må ta utviklingen på alvor, og gå den i møte – enten det er i politikken, i pauserommet på jobben eller på fritiden:

Vi må sammen forsvare ytringsfriheten, og samtidig slåss mot de som sprer usannheter og trakasserer.

Vi må vise at medmenneskelighet og kjærlighet er sterkere enn frykt og hat, og gi mer til de som trenger det mest. Her har vi også et ansvar for at flyktninger behandles på en verdig måte, hvor vi tar vår del av ansvaret for å åpne opp for, og inkludere, de som trenger beskyttelse.

Vi må stå opp for kommende generasjoner og fortsette klima- og miljøkampen. Samtidig skal vi satse på bærekraftig forskning og teknologisk utvikling, og sørge for at det finnes et velferdssamfunn også etter oljealderen.

Leserinnlegg sendt H-A 28.01.17.

Skal 16-åringer få stemme?

Nei, er nok for de fleste av oss en første reaksjon. Den kommer nærmest instinktivt. Det passer rett og slett ikke med oppfatningene våre om hva det vil si å bli myndig. Og myndig blir en jo først når en er 18 år. Og det vil jo være helt merkelig om en får lov til å stemme før en får lov til å kjøre bil?

Og for å være ærlig, hva er det egentlig vi kan oppnå med å la 16-åringer stemme? Det høres jo unektelig ut som et ungdomsfrieri fra trøtte partier.

Ved nærmere undersøkelse viser det seg allikevel å være et par ting vi kan oppnå:

  • Valgdeltakelsen vil øke – forsøk både her i landet og i andre land, viser at 16-åringer som stemmer har større sjanse for å stemme også i neste valg.
  • Kunnskapen om politikk og samfunnsspørsmål vil øke – med økt relevans vil motivasjonen for å lære i skolen bli større, med mer læring som resultat
  • Engasjementet vil bli større – demokratiforståelsen hos nye generasjoner kan som følge av de to ovenstående poengene bli styrket, med det resultat at flere engasjerer seg i politiske organisasjoner og derigjennom skaper økt kvalitet i politikken

Ikke så dumme ting det, egentlig. Så hva er vi egentlig redde for?

Det er her det STORE motargumentet kommer inn i bildet: 16-åringer er umodne, og derfor for påvirkelige. Men det er to ting som forkludrer dette motargumentet. For det første er det bra at de er påvirkelige, for det betyr at de lytter og gjør seg opp meninger. For det andre tror jeg de fleste foreldre (eller lærere) som har hatt 16-åringer kan skrive under på at de er nokså egenrådige. Men jeg vil ikke underslå at skolen på en svært god måte må ivareta sin viktige jobb med å formidle samfunnskunnskap – og fremme kritisk tenkning.

Litt forenklet var det slik jeg kom fram til at jeg støtter Venstre i at 16-åringer bør få stemmerett.

Stemmeretten har vært utvidet gjennom historien, og grupper som har stemmerett i dag (som kvinner!) har det i sin tid også vært omstridt å gi stemmerett til. Som Norges eldste parti har Venstre hatt en viktig rolle i å sikre og utvide stemmeretten. Det er derfor naturlig at Venstre også denne gangen går foran!

Er du enig? Kommenter gjerne, eller lik og del!