Venstre – det ledende miljøpartiet

Venstre har gjennom vedtakene på landsmøtet befestet sin posisjon som det ledende miljøpartiet. Vi kan tilby velgerne et grønt skifte, med troverdige løsninger for hvordan vi samtidig kan ta vare på både klimaet og velferdssamfunnet i framtida. Klima- og miljøvern kan gjøres smart, og bidra til bolyst og næringsutvikling.

De som stemte på Venstre ved forrige valg, kan se at vi holder løftene. Vi kan vise til å ha fått gjennomslag for tiltak som vil skape ny varige grønne arbeidsplasser i Innlandet, en viktig styrking av tradisjonelt naturvern, og ikke minst tidenes satsing på jernbane. Vi skaper et større bo- og arbeidsmarkedet med Hedmarken som sentrum, og gjør det mulig å bo der en vil og pendle til drømmejobben.

I stortingsprogrammet til Venstre ligger det gode tiltak for en grønn opptur for hele Innlandet. Vi satser på skolen, videreutvikler et raust velferdssamfunn, styrker innsatsen for gründere, små og mellomstore bedrifter – og ikke minst har vi tatt nye grep for en bærekraftig framtid. Venstres standpunkt i oljepolitikken vil bidra til å framskynde reduksjon i klimagassutslippene og overgangen til et utslippsfritt samfunn. Dette er viktig, for både vår egen og framtidige generasjoner, og gjør at Venstre er på lag med framtida. 

Gründerpartiet Venstre

Hedmark har over 5000 bedrifter hvor det arbeider mindre enn 10 personer. I tillegg finnes et mylder på nær 15 000 registrerte virksomheter uten fast ansatte. Småbedriftene er med andre ord svært viktige for arbeidsliv og bosetting. Det blir derfor svært viktig å tilrettelegge for at gründere og småbedriftene, herunder nær 3500 landbruksbedrifter, får gode vilkår for både å starte opp, drives og utvikles.

For noen år siden startet jeg sammen med en kollega og støtte fra Innovasjon Norge en ny bedrift. Troen på å kunne skape noe nytt, og opplevelsen av å være selvstendig, var både god og lærerik. Samtidig opplevde jeg hvordan en bedre gründerpolitikk kunne utgjort en stor forskjell. Dette var noe av det som trakk meg til Venstre.

Venstre har de siste årene fått gjennomslag for skattelettelser for investering i nystartede bedrifter, økning i dagpengerettighetene fra 9 til 12 måneder, etablering av konkurranseklagenemnd som ivaretar rettferdige konkurransevilkår for småbedrifter med knappe ressurser, opprettelse av pre-såkornfond, samt økt fokus på nystartede bedrifter i SkatteFUNN-ordningen. Senest i 2017-budsjettet ble SIVA styrket med 15 millioner kroner. Venstre har altså stått på for å tilrettelegge for innovasjon og styrke småbedriftene.

Vi hviler allikevel ikke, og fortsetter kampen for småbedriftene. Venstre vil gi styrke de sosiale rettigheter for gründere, gjøre det lettere å få ansatt nummer to i bedriften (blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden), og fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for bedrifter med mindre enn fem ansatte. Dette er viktige tiltak for økt bosetting og verdiskaping i Hedmark.

Sendt H-A 14.02.17.

Små bedrifter – stor verdiskaping

Venstre kan nå presentere strålende nyheter for alle entreprenører! Venstre har lenge vært kjent som småbedriftenes parti, fordi vi har arbeidet for bedre vilkår for grundere.

Nå har vi sikret fortgang i å få på plass skattelettelser for investering i nyoppstartede bedrifter. Ved å gi skattefradrag for å investere i nystartede bedrifter, legges det til rette for både grundere og investorer. Dette gjør det enklere å skape nye, innovative arbeidsplasser for fremtiden.

Les mer:

http://e24.no/makro-og-politikk/skatt/hoeyre-og-frp-snur-naa-vil-stortinget-kreve-fortgang-for-gr-nderfradraget/23875153

 

 

Entreprenørskap og næringsutvikling

Et godt eksempel på kreativitet som skaper verdier, og som illustrerer alle mulighetene som finnes:

En av julegavene som jeg fikk var nemlig sko fra Tag your shoes. Fra Flisa i Åsnes selges sko samtidig som verden forbedres, tag for tag. Hvert skopar har nemlig med seg en oppfordring om en god handling (i form av en tag). Min tag var #gietkompliment, som selvfølgelig gikk til den som ga meg skoene (min kone).

Det er flott å kunne rundt som politiker og støtte lokalt entreprenørskap! Symbolikken i dette kunne jeg ikke la ligge: 

Å jobbe for næringsutvikling i Hedmark er en av hovedsakene jeg vil ta med meg til Stortinget, dersom jeg får velgernes tillit 11. september 2017!

  

Merknad i åpenhetens navn: En av medeierne i bedriften er medlem av samme parti som meg, og vi arbeider sammen politisk. Dette har allikevel ikke påvirket budskapet i teksten min.

Samarbeid

Vi har på kort tid etablert et unikt godt samarbeid mellom topp 3 på lista (og vår maskot til venstre selvsagt).

Valgkamp er verken spurt eller maraton, det er mer en maratonspurt- i hvert fall om en ønsker å gjøre det som er mulig for å lykkes. Et godt samarbeid med alle på lista, lokallagene og alle gode Venstre-venner blir utrolig viktig.

Hedmark trenger mer enn noen gang representasjon fra Venstre på Stortinget. Vi må slåss for at Hedmark kommer på kartet, blir prioritert og får muligheter – ikke minst i det grønne skiftet, hvor Hedmark har unike muligheter gjennom bioøkonomien til å skape nye og varige grønne arbeidsplasser.  

Venstres politikk for å finne nye og optimistiske løsninger vil være viktig for Hedmark innen både skole og forskning, velferd, helse, miljø og næringsutvikling. For eksempel har Venstre den helt klart beste politikken for småbedriftene, noe som vil legge tilrette for vekst i hele Hedmark.