Gründerpartiet Venstre

Hedmark har over 5000 bedrifter hvor det arbeider mindre enn 10 personer. I tillegg finnes et mylder på nær 15 000 registrerte virksomheter uten fast ansatte. Småbedriftene er med andre ord svært viktige for arbeidsliv og bosetting. Det blir derfor svært viktig å tilrettelegge for at gründere og småbedriftene, herunder nær 3500 landbruksbedrifter, får gode vilkår for både å starte opp, drives og utvikles.

For noen år siden startet jeg sammen med en kollega og støtte fra Innovasjon Norge en ny bedrift. Troen på å kunne skape noe nytt, og opplevelsen av å være selvstendig, var både god og lærerik. Samtidig opplevde jeg hvordan en bedre gründerpolitikk kunne utgjort en stor forskjell. Dette var noe av det som trakk meg til Venstre.

Venstre har de siste årene fått gjennomslag for skattelettelser for investering i nystartede bedrifter, økning i dagpengerettighetene fra 9 til 12 måneder, etablering av konkurranseklagenemnd som ivaretar rettferdige konkurransevilkår for småbedrifter med knappe ressurser, opprettelse av pre-såkornfond, samt økt fokus på nystartede bedrifter i SkatteFUNN-ordningen. Senest i 2017-budsjettet ble SIVA styrket med 15 millioner kroner. Venstre har altså stått på for å tilrettelegge for innovasjon og styrke småbedriftene.

Vi hviler allikevel ikke, og fortsetter kampen for småbedriftene. Venstre vil gi styrke de sosiale rettigheter for gründere, gjøre det lettere å få ansatt nummer to i bedriften (blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden), og fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for bedrifter med mindre enn fem ansatte. Dette er viktige tiltak for økt bosetting og verdiskaping i Hedmark.

Sendt H-A 14.02.17.

Små bedrifter – stor verdiskaping

Venstre kan nå presentere strålende nyheter for alle entreprenører! Venstre har lenge vært kjent som småbedriftenes parti, fordi vi har arbeidet for bedre vilkår for grundere.

Nå har vi sikret fortgang i å få på plass skattelettelser for investering i nyoppstartede bedrifter. Ved å gi skattefradrag for å investere i nystartede bedrifter, legges det til rette for både grundere og investorer. Dette gjør det enklere å skape nye, innovative arbeidsplasser for fremtiden.

Les mer:

http://e24.no/makro-og-politikk/skatt/hoeyre-og-frp-snur-naa-vil-stortinget-kreve-fortgang-for-gr-nderfradraget/23875153