Fantastisk fylkesårsmøte

Fylkesårsmøtet ble en fantastisk god samling, hvor vi samlet krefter for den krevende valgkampen vi skal inn i.

Flere av talene, og utdeling av årets miljøpris, ble streamet live på Facebook, inkludert til Trine Skei Grande og Ole Frode Mikkelsgård: Besøk politikersiden min på @venstreolefrode.

Du kan også se et utdrag av min tale her:

På fylkesårsmøtet ble det vedtatt 4 politiske uttalelser; om landbruk, skole, regjeringsspørsmålet og ulv (dokumentene ligger åpent i Google Drive):

Merk at det arbeides fra fylkesnivået opp mot stortingsgruppa i ulvekonflikten, og denne uttalelsen kan derfor bli spesifisert i løpet av ukene som kommer.

 

Den mørkeblå bølgen

Den mørkeblå bølgen slår inn over store deler av den vestlige verden. Noen av fellesnevnerne for den mørkeblå bølgen handler om fiendtlig holdning til innvandring, proteksjonisme og en sjokkerende evne til å se bort fra sannhetskrav, ja sågar en vilje til å produsere falske nyheter (#fakenews) som passer ens eget virkelighetssyn.

Som følge av Høyres valg av regjeringspartner i 2013 sitter nå ytre høyre i regjering også her i landet. Som følge av det har vi blant annet fått ministere forbundet med innvandringsfiendtlighet, kunnskapsignorerende klimafornekting, og maktmisbruk. Det er derfor liten tvil om at den mørkeblå bølgen også har nådd oss.

Vi begynner nå å se ringvirkningene av den fiendtlige og negative retorikken som er ført. Fascistiske bevegelser opplever vind i seilene, og forsøker å vokse. Vi har de siste ukene sett plakater og bannere med nynazistiske og rasistiske budskap både på Hedmarken, i Sør-Østerdalen og i Glåmdalen. Dette kan avskrives som feigt og barnslig, men de organisatoriske evnene som ligger bakenfor bør skape grunn til bekymring.

Vi må ta utviklingen på alvor, og gå den i møte – enten det er i politikken, i pauserommet på jobben eller på fritiden:

Vi må sammen forsvare ytringsfriheten, og samtidig slåss mot de som sprer usannheter og trakasserer.

Vi må vise at medmenneskelighet og kjærlighet er sterkere enn frykt og hat, og gi mer til de som trenger det mest. Her har vi også et ansvar for at flyktninger behandles på en verdig måte, hvor vi tar vår del av ansvaret for å åpne opp for, og inkludere, de som trenger beskyttelse.

Vi må stå opp for kommende generasjoner og fortsette klima- og miljøkampen. Samtidig skal vi satse på bærekraftig forskning og teknologisk utvikling, og sørge for at det finnes et velferdssamfunn også etter oljealderen.

Leserinnlegg sendt H-A 28.01.17.

5 skjebnedager

5. desember er det finansdebatt i Stortinget. Det er dermed den absolutte fristen for en borgerlig budsjettavtale.

Det er samtidig en dag som endelig vil avgjøre skjebnen til samarbeidsavtalen, og dermed også hva slags borgerlig alternativ som finnes ved valget i 2017. Det står altså mye på spill, for alle de fire involverte partiene.

Venstre har brutt forhandlingene, men i likhet med Krf holdt døren åpen for regjeringen. Muligheten for en avtale er altså fortsatt tilstede, men det er ikke veldig sannsynlig slik som forhandlingene er ført fra regjeringen fram til nå.

 

 

 

– Provosert over regjeringen

Venstres tid som støtteparti for H/Frp-regjeringen bør være over dersom det ikke snarest blir endringer i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Forslaget til statsbudsjett er rett og slett provoserende sett med Venstre-øyne, særlig på grunn av manglende tiltak for et grønt skifte. Venstre vil kutte klimautslippene og skape nye grønne arbeidsplasser. Venstre ønsker at det skal bli billigere å og enklere å velge miljøvennlig – for eksempel bedre kollektivtilbud, og vi vil satse på bioøkonomi som kan gi mange nye arbeidsplasser også i Hedmark. Hvis regjeringen ikke er villige til å forhandle, så er det ikke til å leve med, fastslår Mikkelsgård, som har ambisjoner om å bli valgt inn på Stortinget neste høst. Han mener tiden er inne for at Venstre fristiller seg fra regjeringen med mindre det blir umiddelbare endringer i forslaget til statsbudsjett.

Det er ikke game over for Venstres støtte til regjeringen riktig ennå, men hvis de kommende forhandlingene ikke fører fram, bør det være det.

Det regjeringen legger fram i budsjettforslaget synes jeg ikke i tråd med samarbeidsavtalen og målene om betydelige kutt i klimautslippene.

Jeg håper vi får politisk gjennomslag i forhandlingene. Det vil bety mye, også for Hedmark. Men som sagt, hvis budsjettforslaget ikke endres, bør Venstres støtte til H/Frp-regjeringen opphøre.

Uttalelsen er publisert i Østlendingen, oktober 2016.

 

Budsjettforhandlingene

Noen ganger er det greit med klar tale: Venstres politikk må få langt større gjennomslag i budsjettet, ellers kan vi ikke fortsette å støtte H/Frp-regjeringen.

Se også klar tale fra Venstres fylkesledere, inkludert en svært direkte Sjur Skjævesland fra Hedmark:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/erna-solberg/opproer-mot-regjeringen-i-venstre/a/23813733/

Les også om Venstres grønne skattekutt, som Frp ikke ville være med på:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/venstre-hevder-frp-takket-nei-til-skattekutt-paa-9-2-milliarder/a/23816868/

 

Utsnitt/foto: Østlendingen.