Staur gård

Gratulerer til alle i Stange kommune og på Hedmarken, men også primærnæringen i hele fylket vårt.

Nedleggelsen av Staur gård ble som kjent stanset etter et sterkt tverrpolitisk engasjement fra Stangepolitikerne, som ble løftet inn i næringskomiteen på Stortinget. Venstre var ett av partiene som gikk imot nedleggelsen, fordi forsøksvirksomheten er viktig for landbruk og dyrehold. Etter at den første jubelen nå har lagt seg, er det på tide å se framover.

Viktige spørsmål som både Staur gård, lokalpolitikere og næringskomiteen på Stortinget nå må stille seg er hvordan eierskap, oppslutning og aktivitet kan videreutvikles, og en langsiktig finansiering av driften sikres. Det som er sikkert er at engasjementet som nå har fått gjennomslag, har gitt det beste utgangspunktet for å arbeide videre med spørsmålene.

Venstre vil i det videre arbeidet lytte først og fremst til Staur gård og primærnæringen vår, og fortsette engasjementet for en langsiktig og god utvikling av Staur gård.

Leserinnlegg, Stangeavisa.
Illustrasjonsfoto, gjengitt med tillatelse.