Hvorfor stemme Venstre?

Mye går bra i Norge. Det har vært et taktskifte i satsingen på forskning og på kunnskap. Dette har også vi i Hedmark nytt godt av. Satsingen på fossilfri energi og transport har skutt i været, parallelt med bevilgningene til jernbane og infrastruktur. InterCity, godspakke og elektrifisering av Solørbanen gir nye muligheter for hele fylket vårt.

Det er høy aktivitet i næringslivet, og gode fellesskapsløsninger er styrket gjennom nødvendige reformer i offentlig sektor. Kommunene i Hedmark har bestemt å holde på dagens struktur, men en regionreform håper jeg skjer – fordi den kan bidra til å styrke alle kommunene.

Bedre er alltid mulig. Norge og Hedmark trenger mer grønn, raus og liberal politikk, som jeg vil slåss for. Stemmer du Venstre i Hedmark gir du også en stemme til meg som førstekandidat.

Venstre vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole. Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid. Vi vil føre en politikk som satser på gründere, fordi vi sammen skal skape nye arbeidsplasser.

Stem Venstre fordi vi trenger en ny regjering – som er rausere, mer nyskapende og mer klima- og miljøvennlig.

Stikkord:

Foto: På stand i Hamar – for mer sosialliberal politikk i Norge og Hedmark!

Venstre – det ledende miljøpartiet

Venstre har gjennom vedtakene på landsmøtet befestet sin posisjon som det ledende miljøpartiet. Vi kan tilby velgerne et grønt skifte, med troverdige løsninger for hvordan vi samtidig kan ta vare på både klimaet og velferdssamfunnet i framtida. Klima- og miljøvern kan gjøres smart, og bidra til bolyst og næringsutvikling.

De som stemte på Venstre ved forrige valg, kan se at vi holder løftene. Vi kan vise til å ha fått gjennomslag for tiltak som vil skape ny varige grønne arbeidsplasser i Innlandet, en viktig styrking av tradisjonelt naturvern, og ikke minst tidenes satsing på jernbane. Vi skaper et større bo- og arbeidsmarkedet med Hedmarken som sentrum, og gjør det mulig å bo der en vil og pendle til drømmejobben.

I stortingsprogrammet til Venstre ligger det gode tiltak for en grønn opptur for hele Innlandet. Vi satser på skolen, videreutvikler et raust velferdssamfunn, styrker innsatsen for gründere, små og mellomstore bedrifter – og ikke minst har vi tatt nye grep for en bærekraftig framtid. Venstres standpunkt i oljepolitikken vil bidra til å framskynde reduksjon i klimagassutslippene og overgangen til et utslippsfritt samfunn. Dette er viktig, for både vår egen og framtidige generasjoner, og gjør at Venstre er på lag med framtida. 

Klimabruddet

Det ble tidlig klart at det var stor uenighet om statsbudsjettet. Noen trodde at uenigheten var et spill for galleriet, at det handlet om markeringsbehov – og at man nok kom til å bli enige til slutt. I dag vet vi bedre. For Venstre var det aldri et spill, det handlet tvert imot om politisk integritet. For regjeringen handlet det kanskje om bilpakken, men for Venstre var det større enn som så.

Venstre vil ha tiltak som reduserer klimagassutslippene, i tråd med forpliktelser vi har påtatt oss gjennom Paris-avtalen. Norge må finne en vei videre når oljeeventyret tar slutt, og Venstre vil hjelpe oss til dette gjennom et grønt skifte. Vi vil skape nye varige arbeidsplasser innen miljøvennlig teknologi. Bare på denne måten kan vi ta vare på velferdssamfunnet vårt også i framtida. Her har da også Norge en unik mulighet til å bli internasjonalt ledende, men da kan vi ikke lenger lene oss tilbake.

La oss gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig. Det blir det både klimaeffekt og nye arbeidsplasser av!

 

 

Samarbeid

Vi har på kort tid etablert et unikt godt samarbeid mellom topp 3 på lista (og vår maskot til venstre selvsagt).

Valgkamp er verken spurt eller maraton, det er mer en maratonspurt- i hvert fall om en ønsker å gjøre det som er mulig for å lykkes. Et godt samarbeid med alle på lista, lokallagene og alle gode Venstre-venner blir utrolig viktig.

Hedmark trenger mer enn noen gang representasjon fra Venstre på Stortinget. Vi må slåss for at Hedmark kommer på kartet, blir prioritert og får muligheter – ikke minst i det grønne skiftet, hvor Hedmark har unike muligheter gjennom bioøkonomien til å skape nye og varige grønne arbeidsplasser.  

Venstres politikk for å finne nye og optimistiske løsninger vil være viktig for Hedmark innen både skole og forskning, velferd, helse, miljø og næringsutvikling. For eksempel har Venstre den helt klart beste politikken for småbedriftene, noe som vil legge tilrette for vekst i hele Hedmark.

– Provosert over regjeringen

Venstres tid som støtteparti for H/Frp-regjeringen bør være over dersom det ikke snarest blir endringer i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Forslaget til statsbudsjett er rett og slett provoserende sett med Venstre-øyne, særlig på grunn av manglende tiltak for et grønt skifte. Venstre vil kutte klimautslippene og skape nye grønne arbeidsplasser. Venstre ønsker at det skal bli billigere å og enklere å velge miljøvennlig – for eksempel bedre kollektivtilbud, og vi vil satse på bioøkonomi som kan gi mange nye arbeidsplasser også i Hedmark. Hvis regjeringen ikke er villige til å forhandle, så er det ikke til å leve med, fastslår Mikkelsgård, som har ambisjoner om å bli valgt inn på Stortinget neste høst. Han mener tiden er inne for at Venstre fristiller seg fra regjeringen med mindre det blir umiddelbare endringer i forslaget til statsbudsjett.

Det er ikke game over for Venstres støtte til regjeringen riktig ennå, men hvis de kommende forhandlingene ikke fører fram, bør det være det.

Det regjeringen legger fram i budsjettforslaget synes jeg ikke i tråd med samarbeidsavtalen og målene om betydelige kutt i klimautslippene.

Jeg håper vi får politisk gjennomslag i forhandlingene. Det vil bety mye, også for Hedmark. Men som sagt, hvis budsjettforslaget ikke endres, bør Venstres støtte til H/Frp-regjeringen opphøre.

Uttalelsen er publisert i Østlendingen, oktober 2016.

 

Behov for å tenke nytt

Oljen vil ta slutt, og skal vi ta vare på velferdssamfunnet vårt må vi gode til å omstille oss. Å forlenge omstillingen med leting i Lofoten, Vesterålen og Senja er bakstreversk, vi må i stedet lene oss enda mer framover.

Det trengs sterkere satsing på omstilling enn det vi så langt har fått til. Vi har mulighet for å gjeninnføre industri og produksjon gjennom utvikling av robotteknologi og utnytting av spisskompetansemiljøer. Vi har mulighet for å få nye grønne arbeidsplasser i utvikling og satsing på miljøvennlig bioteknologi. Politisk tilrettelegging for satsing på forskning og utvikling er avgjørende for å lykkes med denne omstillingen, som potensielt kan bety svært mye for Hedmark og Innlandet.

Venstre er det partiet som leverer en troverdig satsing på et grønt skifte i sitt program. I arbeidet med det nye stortingsprogrammet, ligger det an til ytterligere styrking av tilrettelegging for innovasjon og nyutvikling.

En stemme til Venstre ved neste Stortingsvalg vil være en framtidsrettet stemme. Venstres politikk vil ivareta miljøet, skape nye arbeidsplasser, og derved også sikre velferdssamfunnet – for vår og kommende generasjoner.

Merk denne: Venstre ble «best i test» når det gjelder politikk for lønnsomme arbeidsplasser: http://bit.ly/2cIQ7V5