Ett år til Stortingsvalget

I dag er det nøyaktig ett år til Stortingsvalget, 11. september 2017. Det store spørsmålet for Venstre i Hedmark er hvordan valgkampen skal føres, slik at en kan få en etterlengtet Venstre-representant fra Hedmark på Stortinget.

Hvorfor etterlengtet spør du? Jeg kan gi et eksempel: Venstre er det mest troverdige alternativet  for et grønt skifte, og her er det ringvirkninger og verdiskapning som Hedmark bør være selvskrevne i å ta del i. En Venstre-representant kan være med på å sette et fokus som bidrar til at Hedmark kommer i førersetet for det grønne skiftet. Det vil skape arbeidsplasser, framtidstro og bolyst i hele Hedmark!

Det er skrevet bøker om hvordan valg kan vinnes, så det vil være optimistisk å forvente at det kommer revolusjonerende ideer om hvordan Venstre skal vinne valget i Hedmark i et blogginnlegg. Om jeg allikevel skal framheve noe, må det bli dette:

Et tettest mulig samarbeid mellom førstekandidaten, lokallagene og ildsjeler rundt omkring i hele fylket blir utrolig viktig. Sammen må vi sørge for omforme nasjonale budskap til lokale budskap. Og enda viktigere, sørge for at lokale behov får nasjonale svar. Dette vil bli helt avgjørende for om Venstre blir et relevant parti for velgerne.

Den gode politikken har vi, så det handler mest av alt om innsats og hvordan budskapene formidles – med troverdighet og engasjement.

Jeg ønsker alle lykke til i valgkampen! Stå på, og husk – det er bare ett år igjen!

 

 

Lokallagsmøte

Foto: Lokalt engasjement er avgjørende! Her fra en våt dag i valgkampen 2015.

Det er alltid hyggelig å samles med sine egne i lokallaget. Vi tar det ikke for gitt, men er takknemlige for at vi har fått med så mange i lokallaget at det blir dynamiske, interessante og morsomme møter.

Noen viktige momenter for at møtene (og medlemstallet) har blitt bra hos oss er:

  • Invitasjon med saksliste, på lukket FB-gruppe og e-post
  • Forhåndsbestemt og kort møtetid (1,5 timer)
  • Reelle diskusjoner om politisk retning, prioritering av store saker (både på lokallagsmøter og lukket FB-gruppe)
  • Åpenhet for variasjon i engasjement (hos oss er du like verdsatt uansett hvor stort eller lite du har tid til å bidra, alle innspill blir tatt godt imot)
  • Når vi er uenige, diskuterer vi med god takhøyde fram til vi finner noe som vi kan enes om felles. Men uenighet er både tillatt og sågar ønskelig, og det skaper gode møter hvor alle blir lyttet til.

På dagens møte ble det valgt representanter til nominasjonsmøtet på Gjøvik den 17. september. Valgt ble Wivianne Heggbrenna (lokallagsleder, i midten på bildet over) og Morten Wenstad (til høyre på bildet over).