Hvorfor stemme Venstre?

Mye går bra i Norge. Det har vært et taktskifte i satsingen på forskning og på kunnskap. Dette har også vi i Hedmark nytt godt av. Satsingen på fossilfri energi og transport har skutt i været, parallelt med bevilgningene til jernbane og infrastruktur. InterCity, godspakke og elektrifisering av Solørbanen gir nye muligheter for hele fylket vårt.

Det er høy aktivitet i næringslivet, og gode fellesskapsløsninger er styrket gjennom nødvendige reformer i offentlig sektor. Kommunene i Hedmark har bestemt å holde på dagens struktur, men en regionreform håper jeg skjer – fordi den kan bidra til å styrke alle kommunene.

Bedre er alltid mulig. Norge og Hedmark trenger mer grønn, raus og liberal politikk, som jeg vil slåss for. Stemmer du Venstre i Hedmark gir du også en stemme til meg som førstekandidat.

Venstre vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole. Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid. Vi vil føre en politikk som satser på gründere, fordi vi sammen skal skape nye arbeidsplasser.

Stem Venstre fordi vi trenger en ny regjering – som er rausere, mer nyskapende og mer klima- og miljøvennlig.

Stikkord:

Foto: På stand i Hamar – for mer sosialliberal politikk i Norge og Hedmark!

Framtidsvisjonen

Jeg er sosialliberal. Jeg vil at vi skal utvikle et liberalt samfunn hvor vi gir mer til de som trenger det mest – og hvor folk skal få lov til å være seg selv, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.

Jeg representerer et parti står for en smart omstilling til et klimavennlig samfunn. Vi vil gjøre dette på en måte som skaper nye grønne arbeidsplasser, og dermed trygge velferden i framtida.

En hjertesak for meg er å gi alle barn mulighet for en trygg og god oppvekst, gjennom å satse på barnehage og skole, tilrettelegge for barnefamilier, og fange opp de som faller utenfor.

Jeg vil arbeide for at Hedmark skal få:

  • Flere arbeidsplasser, gjennom flytting av statlige arbeidsplasser, styrking av Hæren og Heimevernet, flere gründere og småbedrifter,  nye grønne arbeidsplasser innen bioøkonomi, samtidig som vi tar vare på både små, mellomstore og store bruk i landbruket.
  • Tidenes satsing på samferdsel; jernbane-, veg- og bredbånds-/fiberutbygging skaper muligheter for både by og land.
  • Bedre helsetjenester som setter pasienten først, bl.a. ved å satse på et hovedsykehus, luftambulanse og gode lokalsykehus.

 

Liberal!

Jeg er bekymret for utviklingen i verden, enten det er en uforutsigbar president i USA eller at vi ser det formidles nynazistisk propaganda i vårt distrikt. Det oppleves viktigere enn på lenge å stå opp for liberale verdier.

Vi må slåss for at du og jeg fortsatt skal oppleve frihet. Frihet til å kunne ta flere egne valg i eget liv, og frihet fra tvang og overvåking. Vi må tenke nytt for å kunne ta vare på de gode fellesskapsløsningene i en ny tid, og slåss for at vi skal kunne gi mer til de som trenger det mest.

Som Norges eldste og eneste sosialliberale parti vil Venstre ta denne kampen – for både deg og meg. Jeg vil for min del slåss for Venstre og alle som vil ta vare på liberale verdier, i en tid hvor disse trues.

Skal 16-åringer få stemme?

Nei, er nok for de fleste av oss en første reaksjon. Den kommer nærmest instinktivt. Det passer rett og slett ikke med oppfatningene våre om hva det vil si å bli myndig. Og myndig blir en jo først når en er 18 år. Og det vil jo være helt merkelig om en får lov til å stemme før en får lov til å kjøre bil?

Og for å være ærlig, hva er det egentlig vi kan oppnå med å la 16-åringer stemme? Det høres jo unektelig ut som et ungdomsfrieri fra trøtte partier.

Ved nærmere undersøkelse viser det seg allikevel å være et par ting vi kan oppnå:

  • Valgdeltakelsen vil øke – forsøk både her i landet og i andre land, viser at 16-åringer som stemmer har større sjanse for å stemme også i neste valg.
  • Kunnskapen om politikk og samfunnsspørsmål vil øke – med økt relevans vil motivasjonen for å lære i skolen bli større, med mer læring som resultat
  • Engasjementet vil bli større – demokratiforståelsen hos nye generasjoner kan som følge av de to ovenstående poengene bli styrket, med det resultat at flere engasjerer seg i politiske organisasjoner og derigjennom skaper økt kvalitet i politikken

Ikke så dumme ting det, egentlig. Så hva er vi egentlig redde for?

Det er her det STORE motargumentet kommer inn i bildet: 16-åringer er umodne, og derfor for påvirkelige. Men det er to ting som forkludrer dette motargumentet. For det første er det bra at de er påvirkelige, for det betyr at de lytter og gjør seg opp meninger. For det andre tror jeg de fleste foreldre (eller lærere) som har hatt 16-åringer kan skrive under på at de er nokså egenrådige. Men jeg vil ikke underslå at skolen på en svært god måte må ivareta sin viktige jobb med å formidle samfunnskunnskap – og fremme kritisk tenkning.

Litt forenklet var det slik jeg kom fram til at jeg støtter Venstre i at 16-åringer bør få stemmerett.

Stemmeretten har vært utvidet gjennom historien, og grupper som har stemmerett i dag (som kvinner!) har det i sin tid også vært omstridt å gi stemmerett til. Som Norges eldste parti har Venstre hatt en viktig rolle i å sikre og utvide stemmeretten. Det er derfor naturlig at Venstre også denne gangen går foran!

Er du enig? Kommenter gjerne, eller lik og del!