Framtidsvisjonen

Jeg er sosialliberal. Jeg vil at vi skal utvikle et liberalt samfunn hvor vi gir mer til de som trenger det mest – og hvor folk skal få lov til å være seg selv, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.

Jeg representerer et parti står for en smart omstilling til et klimavennlig samfunn. Vi vil gjøre dette på en måte som skaper nye grønne arbeidsplasser, og dermed trygge velferden i framtida.

En hjertesak for meg er å gi alle barn mulighet for en trygg og god oppvekst, gjennom å satse på barnehage og skole, tilrettelegge for barnefamilier, og fange opp de som faller utenfor.

Jeg vil arbeide for at Hedmark skal få:

  • Flere arbeidsplasser, gjennom flytting av statlige arbeidsplasser, styrking av Hæren og Heimevernet, flere gründere og småbedrifter,  nye grønne arbeidsplasser innen bioøkonomi, samtidig som vi tar vare på både små, mellomstore og store bruk i landbruket.
  • Tidenes satsing på samferdsel; jernbane-, veg- og bredbånds-/fiberutbygging skaper muligheter for både by og land.
  • Bedre helsetjenester som setter pasienten først, bl.a. ved å satse på et hovedsykehus, luftambulanse og gode lokalsykehus.

 

Venstre – det ledende miljøpartiet

Venstre har gjennom vedtakene på landsmøtet befestet sin posisjon som det ledende miljøpartiet. Vi kan tilby velgerne et grønt skifte, med troverdige løsninger for hvordan vi samtidig kan ta vare på både klimaet og velferdssamfunnet i framtida. Klima- og miljøvern kan gjøres smart, og bidra til bolyst og næringsutvikling.

De som stemte på Venstre ved forrige valg, kan se at vi holder løftene. Vi kan vise til å ha fått gjennomslag for tiltak som vil skape ny varige grønne arbeidsplasser i Innlandet, en viktig styrking av tradisjonelt naturvern, og ikke minst tidenes satsing på jernbane. Vi skaper et større bo- og arbeidsmarkedet med Hedmarken som sentrum, og gjør det mulig å bo der en vil og pendle til drømmejobben.

I stortingsprogrammet til Venstre ligger det gode tiltak for en grønn opptur for hele Innlandet. Vi satser på skolen, videreutvikler et raust velferdssamfunn, styrker innsatsen for gründere, små og mellomstore bedrifter – og ikke minst har vi tatt nye grep for en bærekraftig framtid. Venstres standpunkt i oljepolitikken vil bidra til å framskynde reduksjon i klimagassutslippene og overgangen til et utslippsfritt samfunn. Dette er viktig, for både vår egen og framtidige generasjoner, og gjør at Venstre er på lag med framtida. 

Den mørkeblå bølgen

Den mørkeblå bølgen slår inn over store deler av den vestlige verden. Noen av fellesnevnerne for den mørkeblå bølgen handler om fiendtlig holdning til innvandring, proteksjonisme og en sjokkerende evne til å se bort fra sannhetskrav, ja sågar en vilje til å produsere falske nyheter (#fakenews) som passer ens eget virkelighetssyn.

Som følge av Høyres valg av regjeringspartner i 2013 sitter nå ytre høyre i regjering også her i landet. Som følge av det har vi blant annet fått ministere forbundet med innvandringsfiendtlighet, kunnskapsignorerende klimafornekting, og maktmisbruk. Det er derfor liten tvil om at den mørkeblå bølgen også har nådd oss.

Vi begynner nå å se ringvirkningene av den fiendtlige og negative retorikken som er ført. Fascistiske bevegelser opplever vind i seilene, og forsøker å vokse. Vi har de siste ukene sett plakater og bannere med nynazistiske og rasistiske budskap både på Hedmarken, i Sør-Østerdalen og i Glåmdalen. Dette kan avskrives som feigt og barnslig, men de organisatoriske evnene som ligger bakenfor bør skape grunn til bekymring.

Vi må ta utviklingen på alvor, og gå den i møte – enten det er i politikken, i pauserommet på jobben eller på fritiden:

Vi må sammen forsvare ytringsfriheten, og samtidig slåss mot de som sprer usannheter og trakasserer.

Vi må vise at medmenneskelighet og kjærlighet er sterkere enn frykt og hat, og gi mer til de som trenger det mest. Her har vi også et ansvar for at flyktninger behandles på en verdig måte, hvor vi tar vår del av ansvaret for å åpne opp for, og inkludere, de som trenger beskyttelse.

Vi må stå opp for kommende generasjoner og fortsette klima- og miljøkampen. Samtidig skal vi satse på bærekraftig forskning og teknologisk utvikling, og sørge for at det finnes et velferdssamfunn også etter oljealderen.

Leserinnlegg sendt H-A 28.01.17.

Klimabruddet

Det ble tidlig klart at det var stor uenighet om statsbudsjettet. Noen trodde at uenigheten var et spill for galleriet, at det handlet om markeringsbehov – og at man nok kom til å bli enige til slutt. I dag vet vi bedre. For Venstre var det aldri et spill, det handlet tvert imot om politisk integritet. For regjeringen handlet det kanskje om bilpakken, men for Venstre var det større enn som så.

Venstre vil ha tiltak som reduserer klimagassutslippene, i tråd med forpliktelser vi har påtatt oss gjennom Paris-avtalen. Norge må finne en vei videre når oljeeventyret tar slutt, og Venstre vil hjelpe oss til dette gjennom et grønt skifte. Vi vil skape nye varige arbeidsplasser innen miljøvennlig teknologi. Bare på denne måten kan vi ta vare på velferdssamfunnet vårt også i framtida. Her har da også Norge en unik mulighet til å bli internasjonalt ledende, men da kan vi ikke lenger lene oss tilbake.

La oss gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig. Det blir det både klimaeffekt og nye arbeidsplasser av!

 

 

Behov for å tenke nytt

Oljen vil ta slutt, og skal vi ta vare på velferdssamfunnet vårt må vi gode til å omstille oss. Å forlenge omstillingen med leting i Lofoten, Vesterålen og Senja er bakstreversk, vi må i stedet lene oss enda mer framover.

Det trengs sterkere satsing på omstilling enn det vi så langt har fått til. Vi har mulighet for å gjeninnføre industri og produksjon gjennom utvikling av robotteknologi og utnytting av spisskompetansemiljøer. Vi har mulighet for å få nye grønne arbeidsplasser i utvikling og satsing på miljøvennlig bioteknologi. Politisk tilrettelegging for satsing på forskning og utvikling er avgjørende for å lykkes med denne omstillingen, som potensielt kan bety svært mye for Hedmark og Innlandet.

Venstre er det partiet som leverer en troverdig satsing på et grønt skifte i sitt program. I arbeidet med det nye stortingsprogrammet, ligger det an til ytterligere styrking av tilrettelegging for innovasjon og nyutvikling.

En stemme til Venstre ved neste Stortingsvalg vil være en framtidsrettet stemme. Venstres politikk vil ivareta miljøet, skape nye arbeidsplasser, og derved også sikre velferdssamfunnet – for vår og kommende generasjoner.

Merk denne: Venstre ble «best i test» når det gjelder politikk for lønnsomme arbeidsplasser: http://bit.ly/2cIQ7V5