Svaret er bedre inkludering

En erkjennelse av at det er utfordringer knyttet til innvandring betyr ikke at Fremskrittspartiet har løsningene – tvert imot.

Fremskrittspartiet bruker nå Brochman-utvalget som bevis på at innvandrere fra enkelte regioner og land har lavere sysselsettingsgrad enn andre grupper. Det er riktig, men Fremskrittspartiet går i den klassiske fellen hvor de lar dette bekrefte egne fordommer – i stedet for å stille spørsmålene som virkelig betyr noe; hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det?

For å få jobb er det viktig med god helse og godt utdanningsnivå. Det burde ikke komme som en overraskelse for noen at en kvoteflyktning fra områder preget av krig og elendighet har større utfordringer med å komme i jobb enn en arbeidsinnvandrer fra EØS, heller ikke Frp-politikere. Men betyr dette at vi kun skal ta imot asylsøkere fra vestlige land? Selvsagt ikke. Men for Frp er allikevel dette beviset på at innvandringspolitikken må bli enda strengere. For meg er det beviset på at vi trenger en innvandringspolitikk som i større grad ser menneskene bak tallene, og gjør mer for å inkludere flyktningene som bosettes i Norge.

Sannheten, og egentlig det eneste Brochman-utvalget forteller oss, er at vi må øke innsatsen for å inkludere alle innvandrere i våre lokalsamfunn. Vi kan lykkes med dette om vi bygger videre på de gode programmene som er utviklet, hvor alle innvandrere får opplæring i norsk språk og norske samfunnsforhold – og hvor det legges opp til rask kontakt med arbeidsliv gjennom språk- og arbeidspraksis. Det er innsatsen her som må styrkes, i et samarbeid mellom det offentlige, arbeidslivet og frivillige organisasjoner. Å lykkes med dette er svært viktig på både kort og lang sikt for den enkelte flyktning, lokalsamfunnet og landet.

 Venstre vil gjøre mer for å inkludere innvandrerne i samfunnet vårt.

 

Den mørkeblå bølgen

Den mørkeblå bølgen slår inn over store deler av den vestlige verden. Noen av fellesnevnerne for den mørkeblå bølgen handler om fiendtlig holdning til innvandring, proteksjonisme og en sjokkerende evne til å se bort fra sannhetskrav, ja sågar en vilje til å produsere falske nyheter (#fakenews) som passer ens eget virkelighetssyn.

Som følge av Høyres valg av regjeringspartner i 2013 sitter nå ytre høyre i regjering også her i landet. Som følge av det har vi blant annet fått ministere forbundet med innvandringsfiendtlighet, kunnskapsignorerende klimafornekting, og maktmisbruk. Det er derfor liten tvil om at den mørkeblå bølgen også har nådd oss.

Vi begynner nå å se ringvirkningene av den fiendtlige og negative retorikken som er ført. Fascistiske bevegelser opplever vind i seilene, og forsøker å vokse. Vi har de siste ukene sett plakater og bannere med nynazistiske og rasistiske budskap både på Hedmarken, i Sør-Østerdalen og i Glåmdalen. Dette kan avskrives som feigt og barnslig, men de organisatoriske evnene som ligger bakenfor bør skape grunn til bekymring.

Vi må ta utviklingen på alvor, og gå den i møte – enten det er i politikken, i pauserommet på jobben eller på fritiden:

Vi må sammen forsvare ytringsfriheten, og samtidig slåss mot de som sprer usannheter og trakasserer.

Vi må vise at medmenneskelighet og kjærlighet er sterkere enn frykt og hat, og gi mer til de som trenger det mest. Her har vi også et ansvar for at flyktninger behandles på en verdig måte, hvor vi tar vår del av ansvaret for å åpne opp for, og inkludere, de som trenger beskyttelse.

Vi må stå opp for kommende generasjoner og fortsette klima- og miljøkampen. Samtidig skal vi satse på bærekraftig forskning og teknologisk utvikling, og sørge for at det finnes et velferdssamfunn også etter oljealderen.

Leserinnlegg sendt H-A 28.01.17.

Nyhetsbrev – januar

Kjære Venstrevenner i Hedmark!

Takk for at du leser dette nyhetsbrevet! Jeg jobber det jeg kan med å formidle vår gode politikk, og dersom du er på Facebook trenger jeg din hjelp til å nå enda lengre:

  1. Klikk på denne lenken og lik siden min: www.facebook.com/venstreolefrode
  2. Når du har likt den, kan du invitere vennene dine til også å like den (se egen knapp til høyre for tidslinja).

Alle «liker», kommentarer og delinger bidrar til at flere får lest budskapene – og er en veldig enkel, men effektiv, måte å bidra i valgkampen på.

 

Read more

Når statsråden ikke tar ansvar

Stortinget har vedtatt et asylforlik som har gitt oss en svært restriktiv innvandringspolitikk, som nok har støtte i befolkningen – men like fullt i enkelttilfeller er i strid med vår rettsoppfatning. Det viser engasjementet som kan oppstå lokalt, når godt inkluderte flyktninger, og ofte barn, blir tvangsutsendt.

Sylvi Listhaug er statsråd for innvandring og integrering. Hun ivrer for å følge opp asylforliket, men har fullstendig glemt at hun også har ansvar for integrering. Gjennom sin retorikk skaper hun konfliktfylte skillelinjer, en farlig generalisering og underbygger feilaktige fordommer. Fremmedfrykt er resultatet.

Når statsråden ikke tar ledelsen, må vi se forbi henne. Argumentasjon og diskusjon med statsråden tar bort fokuset fra det som er viktig.

Vi må nå rette fokuset mot det som teller framover, nemlig hvordan vi inkluderer flyktningene som har kommet og som skal bli en del av samfunnet i dag, og i morgen.

Se også:
https://www.venstre.no/artikkel/2016/04/17/uttalelse-frivillighet-gir-inkludering/