Svaret er bedre inkludering

En erkjennelse av at det er utfordringer knyttet til innvandring betyr ikke at Fremskrittspartiet har løsningene – tvert imot.

Fremskrittspartiet bruker nå Brochman-utvalget som bevis på at innvandrere fra enkelte regioner og land har lavere sysselsettingsgrad enn andre grupper. Det er riktig, men Fremskrittspartiet går i den klassiske fellen hvor de lar dette bekrefte egne fordommer – i stedet for å stille spørsmålene som virkelig betyr noe; hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det?

For å få jobb er det viktig med god helse og godt utdanningsnivå. Det burde ikke komme som en overraskelse for noen at en kvoteflyktning fra områder preget av krig og elendighet har større utfordringer med å komme i jobb enn en arbeidsinnvandrer fra EØS, heller ikke Frp-politikere. Men betyr dette at vi kun skal ta imot asylsøkere fra vestlige land? Selvsagt ikke. Men for Frp er allikevel dette beviset på at innvandringspolitikken må bli enda strengere. For meg er det beviset på at vi trenger en innvandringspolitikk som i større grad ser menneskene bak tallene, og gjør mer for å inkludere flyktningene som bosettes i Norge.

Sannheten, og egentlig det eneste Brochman-utvalget forteller oss, er at vi må øke innsatsen for å inkludere alle innvandrere i våre lokalsamfunn. Vi kan lykkes med dette om vi bygger videre på de gode programmene som er utviklet, hvor alle innvandrere får opplæring i norsk språk og norske samfunnsforhold – og hvor det legges opp til rask kontakt med arbeidsliv gjennom språk- og arbeidspraksis. Det er innsatsen her som må styrkes, i et samarbeid mellom det offentlige, arbeidslivet og frivillige organisasjoner. Å lykkes med dette er svært viktig på både kort og lang sikt for den enkelte flyktning, lokalsamfunnet og landet.

 Venstre vil gjøre mer for å inkludere innvandrerne i samfunnet vårt.