Framtidsvisjonen

Jeg er sosialliberal. Jeg vil at vi skal utvikle et liberalt samfunn hvor vi gir mer til de som trenger det mest – og hvor folk skal få lov til å være seg selv, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.

Jeg representerer et parti står for en smart omstilling til et klimavennlig samfunn. Vi vil gjøre dette på en måte som skaper nye grønne arbeidsplasser, og dermed trygge velferden i framtida.

En hjertesak for meg er å gi alle barn mulighet for en trygg og god oppvekst, gjennom å satse på barnehage og skole, tilrettelegge for barnefamilier, og fange opp de som faller utenfor.

Jeg vil arbeide for at Hedmark skal få:

  • Flere arbeidsplasser, gjennom flytting av statlige arbeidsplasser, styrking av Hæren og Heimevernet, flere gründere og småbedrifter,  nye grønne arbeidsplasser innen bioøkonomi, samtidig som vi tar vare på både små, mellomstore og store bruk i landbruket.
  • Tidenes satsing på samferdsel; jernbane-, veg- og bredbånds-/fiberutbygging skaper muligheter for både by og land.
  • Bedre helsetjenester som setter pasienten først, bl.a. ved å satse på et hovedsykehus, luftambulanse og gode lokalsykehus.

 

Heimevernet 70 år

I dag, 6 desember, fyller #Heimevernet 70 år. Det er leit å tenke på at denne beredskapsorganisasjonen, som med bare 505 fast ansatte drifter en struktur på 45.000 mann, nå skal reduseres sterkt.
Jeg kan ikke forstå hvordan vi kan se oss tjent med å ikke opprettholde denne beredskapen. Det er forliket mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet som medfører dette. Venstre har på sin side stått opp for å styrke både Hæren og Heimevernet.
#StyrkHV