Fra Hedmark til Aleppo

Foto: Venstres topp 3, f.v. Mirjam Engelsjord, Ole Frode Mikkelsgård og Stig Vaagan.

 

Sivilbefolkningens lidelser i Syria og bildene fra bombingen og lidelsene i Aleppo treffer oss alle og angår oss alle. Så mange millioner mennesker på flukt, slik vi ser nå, har ikke vært tilfelle siden andre verdenskrig. Kontrasten til vår fred, velstand og juleforberedelser er stor, sier de tre Venstre-politikerne.

– For de fleste av oss er det som skjer ufattelig. Vi forstår allikevel nok til å kunne handle, både med støtte til sivilbefolkningen i Syria og til de som har kommet som flyktninger til Norge, sier Ole Frode Mikkelsgård.

– Venstre oppfordrer nå Fylkesrådet i Hedmark til å gjøre et hastevedtak før jul og gi en håndsrekning til det humanitære arbeidet i Syria. Dette er en håndsrekning til sivilbefolkningen, slik vår egne innbyggere opplevde å få hjelp under andre verdenskrig, sier Mirjam Engelsjord.

Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen og Fylkesrådet i Hedmark har muligheten og makten til å følge eksemplet fra politikerkolleger i Trondheim og Bergen. I Bergen har politikerne fra alle partier bevilget penger til Flyktningehjelpen og i Trondheim til Røde Kors på vegne av egne innbyggerne.

Her hjemme er Venstre-trioen opptatt av hva vi kan gjøre for å bidra til god inkludering av flyktninger, både fra Syria og andre steder i verden.

– Kommunene har et stort ansvar, og her mener jeg Hamar har gått foran, sier Stig Vaagan.

Han viser til at Hamar har bosatt flere flyktninger enn de har blitt forespurt om av IMDi, og derved bidratt til å redusere antallet flyktninger som venter på mottak uten å få bosetning.

Han framhever også kommunestyrets vedtak om å opprettholde velkomstklassene, som gir barna en god start i det norske skolesystemet, som et av de viktigste integreringstiltakene en kan gjøre.

– Det er viktig at vi nå hver på vår måte står opp for mennesker på flukt. Langt mer enn om politikk handler det om menneskeverd, avslutter Ole Frode Mikkelsgård.

 

Ett år til Stortingsvalget

I dag er det nøyaktig ett år til Stortingsvalget, 11. september 2017. Det store spørsmålet for Venstre i Hedmark er hvordan valgkampen skal føres, slik at en kan få en etterlengtet Venstre-representant fra Hedmark på Stortinget.

Hvorfor etterlengtet spør du? Jeg kan gi et eksempel: Venstre er det mest troverdige alternativet  for et grønt skifte, og her er det ringvirkninger og verdiskapning som Hedmark bør være selvskrevne i å ta del i. En Venstre-representant kan være med på å sette et fokus som bidrar til at Hedmark kommer i førersetet for det grønne skiftet. Det vil skape arbeidsplasser, framtidstro og bolyst i hele Hedmark!

Det er skrevet bøker om hvordan valg kan vinnes, så det vil være optimistisk å forvente at det kommer revolusjonerende ideer om hvordan Venstre skal vinne valget i Hedmark i et blogginnlegg. Om jeg allikevel skal framheve noe, må det bli dette:

Et tettest mulig samarbeid mellom førstekandidaten, lokallagene og ildsjeler rundt omkring i hele fylket blir utrolig viktig. Sammen må vi sørge for omforme nasjonale budskap til lokale budskap. Og enda viktigere, sørge for at lokale behov får nasjonale svar. Dette vil bli helt avgjørende for om Venstre blir et relevant parti for velgerne.

Den gode politikken har vi, så det handler mest av alt om innsats og hvordan budskapene formidles – med troverdighet og engasjement.

Jeg ønsker alle lykke til i valgkampen! Stå på, og husk – det er bare ett år igjen!