For barn og unge

Venstre har fått gjennomslag for flere gode skole og oppvekstsaker i det nye statsbudsjettet, som varmer mitt hjerte for barn og unge:

Gratis barnehage for familier med dårlig råd. Dette er et utrolig viktig tiltak, som kan bety så mye for så mange. Et konkret tiltak mot fattigdom, og for økt inkludering. Det følges også opp i egen tilskuddsordning mot barnefattigdom. Samtidig er det funnet rom til økt støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og familievern. Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, og her har vi greid akkurat det på en overbevisende måte!

Flere barnehagelærere, bedre muligheter til etterutdanning for lærere, IKT-tiltak i grunnopplæringen, 460 millioner kr. til økt lærertetthet fra 1. – 4. trinn, og en styrket skolehelsetjeneste (150 mill. kr.) vil bidra til tidlig innsats, høy kvalitet i undervisningen, og mer støtte til de som har det vanskelig.

Et økt lærlingtilskudd er kanskje noe av det beste en kan gjøre for å gi enda flere muligheten til å få læreplass. En stor applaus for dette! Vi trenger dyktige fagarbeidere i framtida!

Flere studieplasser, flere studentboliger, 11 måneders studiestøtte og mer midler til høgskoler og universiteter (herunder flere stipendiater og mer forskning), gjør at tiltakene for barn og unge når hele veien ut i arbeidslivet.

– Provosert over regjeringen

Venstres tid som støtteparti for H/Frp-regjeringen bør være over dersom det ikke snarest blir endringer i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Forslaget til statsbudsjett er rett og slett provoserende sett med Venstre-øyne, særlig på grunn av manglende tiltak for et grønt skifte. Venstre vil kutte klimautslippene og skape nye grønne arbeidsplasser. Venstre ønsker at det skal bli billigere å og enklere å velge miljøvennlig – for eksempel bedre kollektivtilbud, og vi vil satse på bioøkonomi som kan gi mange nye arbeidsplasser også i Hedmark. Hvis regjeringen ikke er villige til å forhandle, så er det ikke til å leve med, fastslår Mikkelsgård, som har ambisjoner om å bli valgt inn på Stortinget neste høst. Han mener tiden er inne for at Venstre fristiller seg fra regjeringen med mindre det blir umiddelbare endringer i forslaget til statsbudsjett.

Det er ikke game over for Venstres støtte til regjeringen riktig ennå, men hvis de kommende forhandlingene ikke fører fram, bør det være det.

Det regjeringen legger fram i budsjettforslaget synes jeg ikke i tråd med samarbeidsavtalen og målene om betydelige kutt i klimautslippene.

Jeg håper vi får politisk gjennomslag i forhandlingene. Det vil bety mye, også for Hedmark. Men som sagt, hvis budsjettforslaget ikke endres, bør Venstres støtte til H/Frp-regjeringen opphøre.

Uttalelsen er publisert i Østlendingen, oktober 2016.

 

Budsjettforhandlingene

Noen ganger er det greit med klar tale: Venstres politikk må få langt større gjennomslag i budsjettet, ellers kan vi ikke fortsette å støtte H/Frp-regjeringen.

Se også klar tale fra Venstres fylkesledere, inkludert en svært direkte Sjur Skjævesland fra Hedmark:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/erna-solberg/opproer-mot-regjeringen-i-venstre/a/23813733/

Les også om Venstres grønne skattekutt, som Frp ikke ville være med på:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/venstre-hevder-frp-takket-nei-til-skattekutt-paa-9-2-milliarder/a/23816868/

 

Utsnitt/foto: Østlendingen.