Heimevernet 70 år

I dag, 6 desember, fyller #Heimevernet 70 år. Det er leit å tenke på at denne beredskapsorganisasjonen, som med bare 505 fast ansatte drifter en struktur på 45.000 mann, nå skal reduseres sterkt.
Jeg kan ikke forstå hvordan vi kan se oss tjent med å ikke opprettholde denne beredskapen. Det er forliket mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet som medfører dette. Venstre har på sin side stått opp for å styrke både Hæren og Heimevernet.
#StyrkHV