Kunnskap og like muligheter

En av de viktigste oppgavene vi har er å sørge for at barn får en god oppvekst.  Vi trenger sosialliberale løsninger for barnefamilier, barnehager, skoler og høyere utdanning. Sosialliberale løsninger skaper mer frihet for både enkeltpersoner og familier, samtidig som vi tar vare på de gode fellesskapsløsningene.

Venstre har de siste fire årene vist at vi har gjennomføringsevne – vi har fått gjennom økte midler til barn og unge, satsing på videreutdanning for lærere, flere helsesøstre, styrking av forskning og høyere utdannelse, femårig lærerutdanning, 11 måneders studiestøtte og flere studentboliger.

La oss fortsette arbeidet for like muligheter de neste årene, gjennom å gi gratis barnehage og SFO til familier med lav inntekt, gi barn i asylmottak rett til barnehageplass, fortsette kompetanseløftet og satsingen på lærerne, satse på digital kompetanse i både barnehage og skole, fortsette arbeidet mot fravær og frafall i videregående skole, og satse enda mer på forskning og innovasjon som kan bidra til næringsutvikling og en grønn opptur for hele Innlandet.

Venstres politikk vil gi barna våre en god oppvekst og like muligheter, og derfor er vi på lag med framtida.

Mer til de som trenger det mest

Venstre går til valg på gratis barnehage og SFO til familier med lav inntekt. Venstre vil at alle barn skal få en trygg og god oppvekst, og ha alle muligheter for framtida. Dette tiltaket vil gi familier med lav inntekt større økonomisk handlingsrom, som er viktig for hele familien.

Barnefattigdom er et reelt problem i Norge, og dette tiltaket er så målrettet som det kan bli. I tillegg vil det være et viktig tiltak for å sikre integrering av flyktninger. Å satse på barna, er å satse på framtida.

Stem Venstre! #stemvenstre

For barn og unge

Venstre har fått gjennomslag for flere gode skole og oppvekstsaker i det nye statsbudsjettet, som varmer mitt hjerte for barn og unge:

Gratis barnehage for familier med dårlig råd. Dette er et utrolig viktig tiltak, som kan bety så mye for så mange. Et konkret tiltak mot fattigdom, og for økt inkludering. Det følges også opp i egen tilskuddsordning mot barnefattigdom. Samtidig er det funnet rom til økt støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og familievern. Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, og her har vi greid akkurat det på en overbevisende måte!

Flere barnehagelærere, bedre muligheter til etterutdanning for lærere, IKT-tiltak i grunnopplæringen, 460 millioner kr. til økt lærertetthet fra 1. – 4. trinn, og en styrket skolehelsetjeneste (150 mill. kr.) vil bidra til tidlig innsats, høy kvalitet i undervisningen, og mer støtte til de som har det vanskelig.

Et økt lærlingtilskudd er kanskje noe av det beste en kan gjøre for å gi enda flere muligheten til å få læreplass. En stor applaus for dette! Vi trenger dyktige fagarbeidere i framtida!

Flere studieplasser, flere studentboliger, 11 måneders studiestøtte og mer midler til høgskoler og universiteter (herunder flere stipendiater og mer forskning), gjør at tiltakene for barn og unge når hele veien ut i arbeidslivet.