Familiens hus – til etterfølgelse

Foto: Venstres partileder Trine Skei Grande og Venstres førstekandidat til stortingsvalget Ole Frode Mikkelsgård får en god mottakelse og omvisning på Familiens hus.

Omtrent halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angst og depresjon er blant våre største folkehelseproblemer, og også de det er enklest å forebygge.

Psykisk sykdom tar flere leveår enn noen andre sykdomsgrupper. Venstre vil at mennesker med psykiske plager og lidelser skal få hjelp så tidlig som mulig, nært hjemmet. Derfor vil vi at alle kommuner skal ha et psykisk lavterskeltilbud hvor psykolog er en del av tilbudet.

Familiens hus i Ringsaker kommune framstår som en meget framtidsrettet og god løsning for å få til et velfungerende samarbeid blant ulike tjenester og kompetansepersoner, som setter familien og barna i sentrum. Fokuset på forebygging, lavterskeltilbud og tverrfaglig samarbeid framstår som eksemplarisk.

Det er svært viktig at de som trenger hjelp møter helhetstenkning, og gjennom Familiens hus har Ringsaker kommune lagt opp til akkurat dette. Venstre vil støtte opp om dette arbeidet gjennom å vedta en nasjonal strategi med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Som del av dette må vi øke forskningsinnsatsen innen psykisk helse, og styrke tilbudet også for pårørende.

 

For barn og unge

Venstre har fått gjennomslag for flere gode skole og oppvekstsaker i det nye statsbudsjettet, som varmer mitt hjerte for barn og unge:

Gratis barnehage for familier med dårlig råd. Dette er et utrolig viktig tiltak, som kan bety så mye for så mange. Et konkret tiltak mot fattigdom, og for økt inkludering. Det følges også opp i egen tilskuddsordning mot barnefattigdom. Samtidig er det funnet rom til økt støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og familievern. Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, og her har vi greid akkurat det på en overbevisende måte!

Flere barnehagelærere, bedre muligheter til etterutdanning for lærere, IKT-tiltak i grunnopplæringen, 460 millioner kr. til økt lærertetthet fra 1. – 4. trinn, og en styrket skolehelsetjeneste (150 mill. kr.) vil bidra til tidlig innsats, høy kvalitet i undervisningen, og mer støtte til de som har det vanskelig.

Et økt lærlingtilskudd er kanskje noe av det beste en kan gjøre for å gi enda flere muligheten til å få læreplass. En stor applaus for dette! Vi trenger dyktige fagarbeidere i framtida!

Flere studieplasser, flere studentboliger, 11 måneders studiestøtte og mer midler til høgskoler og universiteter (herunder flere stipendiater og mer forskning), gjør at tiltakene for barn og unge når hele veien ut i arbeidslivet.