Når statsråden ikke tar ansvar

Stortinget har vedtatt et asylforlik som har gitt oss en svært restriktiv innvandringspolitikk, som nok har støtte i befolkningen – men like fullt i enkelttilfeller er i strid med vår rettsoppfatning. Det viser engasjementet som kan oppstå lokalt, når godt inkluderte flyktninger, og ofte barn, blir tvangsutsendt.

Sylvi Listhaug er statsråd for innvandring og integrering. Hun ivrer for å følge opp asylforliket, men har fullstendig glemt at hun også har ansvar for integrering. Gjennom sin retorikk skaper hun konfliktfylte skillelinjer, en farlig generalisering og underbygger feilaktige fordommer. Fremmedfrykt er resultatet.

Når statsråden ikke tar ledelsen, må vi se forbi henne. Argumentasjon og diskusjon med statsråden tar bort fokuset fra det som er viktig.

Vi må nå rette fokuset mot det som teller framover, nemlig hvordan vi inkluderer flyktningene som har kommet og som skal bli en del av samfunnet i dag, og i morgen.

Se også:
https://www.venstre.no/artikkel/2016/04/17/uttalelse-frivillighet-gir-inkludering/

 

Hvor blir det av den «effektive» behandlingen av asylsøknader?

Venstre er og har alltid vært pådriver for effektiv saksbehandling av asylsøknader, også forut for flyktningkrisa. Dette er viktig både for de som trenger beskyttelse og får bli, og for de som ikke har grunnlag for det og må returnere.

Flyktningene som kom fra Russland over Storskog høsten 2015 ble gjenstand for et politisk spill. Frp har ikke ønsket å realitetsbehandle søknadene, en praksis som har fått sterk kritikk av FN. Å la folk gå i uvisshet og leve med utrygghet om egen framtid i så lang tid av partipolitiske hensyn er sterkt kritikkverdig – og samfunnsøkonomisk ulønnsomt, for å si det mildt. Nå snur omsider Frp, etter press blant annet fra Politiets utlendingsenhet.

Dette er både dårlig og uansvarlig politisk håndverk, fordi det er å harselere med menneskers liv og skjebne.

Venstres politikk

Venstre var tidlig ute med å foreslå konkrete tiltak for å få kontroll over den uoversiktlige flyktningsituasjonen. Dette er de 5 viktigste tiltakene Venstre foreslo for å håndtere flyktningkrisen:

  1. De som er flyktninger skal få hjelp så raskt som mulig. De som ikke har beskyttelsesbehov skal sendes hjem.
  2. Vi skal gi husly til alle som trenger det – ikke til dem som kan klare seg selv.
  3. Integreringen må starte fra første dag.
  4. Vi må samarbeide mer med andre land.
  5. Vi må unngå en ny krise. Derfor må vi øke hjelpen til nærområdene.

Les mer her.