Politisk ståsted

Jeg er sosialliberal. Jeg vil at vi skal utvikle et liberalt samfunn hvor vi gir mer til de som trenger det mest – og hvor folk skal få lov til å være seg selv, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.

Jeg representerer et parti står for en smart omstilling til et klimavennlig samfunn. Vi vil gjøre dette på en måte som skaper nye grønne arbeidsplasser, og dermed trygge velferden i framtida.

En hjertesak for meg er å gi alle barn mulighet for en trygg og god oppvekst, gjennom å satse på barnehage og skole, tilrettelegge for barnefamilier, og fange opp de som faller utenfor.

Jeg vil arbeide for at Hedmark skal få:

 • Flere arbeidsplasser, gjennom flytting av statlige arbeidsplasser, styrking av Hæren og Heimevernet, flere gründere og småbedrifter, og at vi tar vare på både små, mellomstore og store bruk i landbruket.
 • Tidenes satsing på samferdsel; jernbane-, veg- og bredbånds-/fiberutbygging skaper muligheter for både by og land.
 • Bedre helsetjenester som setter pasienten først, bl.a. ved å satse på et hovedsykehus, luftambulanse og gode lokalsykehus.

 

Venstres alternative statsbudsjett for 2017 ga god uttelling for Hedmark, og viser at vi er et distriktsvennlig parti:

I tillegg til at Venstres politikk generelt vil gi nye muligheter i Hedmark, har Venstres alternative budsjett også med konkrete og viktige investeringer i Hedmark, bl.a.:

 • 66 millioner mer i frie inntekter til kommunene i Hedmark
 • Prosjektstart for elektrifisering av Solør og Rørosbanen i 2017
 • InterCity satsing, inkludert Sørli-Brummunddal
 • Eget dyrepoliti i Hedmark
 • Satsing på biodrivstoff = bra for skogbruket og nye arbeidsplasser
 • 5 millioner kroner mer til bioøkonomisenteret på Hamar
 • 40 studieplasser i bioøkonomi og IKT på Kongsvinger
 • Finansiering av Norsk Helsearkiv på Tynset
 • Etablering av luftambulanse beredskap

Det er mange gode grunner til å heie på Venstre i Hedmark!

 

Venstre

Les mer om disse temaene på Venstre.no:

Venstre arbeider nå med stortingsprogrammet, du kan lese mer om dette og alle deler av vår politikk her.