Om Ole Frode

Oppvekst

Jeg kommer opprinnelig fra Leirskogen, ei lita bygd i Valdres med litt over 200 innbyggere og over ei mil til nærmeste butikk – etter at nærbutikken ble lagt ned, vel å merke. Jeg har jobbet hele livet, og mine første arbeidserfaringer var (ikke overraskende) fra gårdsdrift, samlebåndet i treindustrien og (litt mer overraskende) et begravelsesbyrå, noe som jeg er veldig glad for å ha med i ryggsekken. Mitt første møte med politikken var nok når jeg gikk på ungdomsskolen, og ble engasjert i diskusjonen om barneskolen på Leirskogen skulle legges ned. Jeg var imot nedleggelse, men det gikk som det ofte gjør, og skolen ble også lagt ned. I ettertid ser jeg nok at det allikevel var et riktig valg, av hensyn til barna.

Oppveksten min på bygda og erfaringene med konsekvensene av sentralisering har preget meg, og gjort at jeg er opptatt av å sikre bolyst og gode rammer for bygda. Jeg har forstått at det er nødvendig å tilrettelegge for og satse på vekst i distriktsbyene, for at vi også skal kunne holde liv i bygdene. På denne måten ser jeg meg som en representant som vil slåss for både by og bygd i Hedmark og Innlandet.

 

Utdanning og arbeidserfaring

Som 16-åring startet jeg i Heimevernsungdommen, og etter et år på folkehøgskole tok jeg befalsutdanning og jobbet flere år i ulike våpengrener i Forsvaret. Jeg er fortsatt aktiv i Heimevernet, og har også en periode som områdesjef i Elverum bak meg. Det er derfor naturlig at jeg er opptatt av forsvarspolitikk, og jeg er glad for å være i et Venstre som har forstått betydningen av landmakt i dagens diskusjoner om langtidsplanen for Forsvaret, og i en utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon.

Etter Forsvaret startet jeg sammen med en kollega og støtte fra Innovasjon Norge en egen bedrift. Troen på å kunne skape noe nytt, og opplevelsen av å være selvstendig var både godt og lærerikt. Jeg kan dermed si at jeg på kroppen har opplevd hvordan Venstres politikk for småbedriftene kan utgjøre en stor forskjell. Mindre byråkrati og bedre rammer for drift og utvikling for selvstendig næringsdrivende vil etter mitt syn utvilsomt gi økt verdiskapning. Jeg driver fortsatt enkeltmannsforetak, og lar gründerdrømmen leve i bakgrunnen.

Samtidig som jeg jobbet begynte jeg å studere. Jeg har studert master i organisasjon og ledelse, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelor med fordypning i statsvitenskap, organisasjons- og styrearbeid, samt informasjon og samfunnskontakt.

Jeg har arbeidet som lærer og skoleleder i både grunnskole og videregående skole, offentlig og privat (Steinerskolen). Jeg har også vært lærer og kursansvarlig i voksenopplæring, og vært tverrfaglig prosjektleder for barn og unges oppvekstmiljø på kommunenivå. De siste fem årene har jeg vært rektor på Elverum videregående skole, og hatt gleden av å være med på en fantastisk god resultatutvikling hvor stadig flere elever gjennomfører videregående skole. Det betyr mye for meg. Med denne bakgrunnen er det er vel ingen overraskelse at jeg er veldig engasjert i oppvekst- og skolepolitikk.

Jeg vil dvele litt med gleden av å som lærer ha fått arbeide med bosatte flyktninger på introduksjonsprogram, og har gjennom dette fått erfare at flyktninger er mennesker – med sterke historier. Med hånda på hjertet kan jeg si at jeg tror vi kan lykkes med å inkludere alle, og nettopp gjennom dette bevare de gode verdiene i samfunnet vårt. Det krever vilje til å satse på tiltak retta mot oppvekst, fritid, utdanning og arbeid. Jeg opplever at Venstre har nok politisk mot til å sørge for vellykket inkludering, og dette er viktig både for den enkelte flyktning og samfunnet vårt.

Hva holder jeg på med ellers?

Jeg har siden oppveksten i Valdres alltid hatt en nær tilknytning til naturen, og brukt mye tid på friluftsliv. Fjellvandring, fjellklatring, rafting, padling, dykking, fallskjermhopping, hundehold, sykling, triatlon, jakt og fiske, for å nevne noe. Nærheten til naturen har gjort meg sterkt engasjert i klimaspørsmål, enten det er som medlem i Naturvernforbundet eller politisk gjennom Venstre. Venstre er etter mitt syn partiet med den mest troverdige miljøpolitikken, og er helt avgjørende for om vi greier å gjennomføre et grønt skifte – som både vil gi klimagevinst og skape nye grønne arbeidsplasser.

Frivilligheten og dugnadsånden som finnes i Norge gjør meg stolt, og er noe jeg vil være med å tilrettelegge for. Selv har jeg engasjert meg sterkt blant annet i Røde Kors, som blant annet ga meg muligheten til å kjøre ambulanse i flere år. Jeg har også vært trener for idrettslag og barn med CP/DCD, veileder i Stopp Volden og medlem i flere andre interesseorganisasjoner.

Nå er jeg opptatt av å finne en balanse mellom familien, politikken og arbeidet. Det går, men det blir utvilsomt travle dager. Det fine med travle dager er at de er innholdsrike og interessante.

 

Hvorfor Venstre?

Når jeg sluttet som kommunalsjef i Våler kommune, ønsket jeg å fortsette engasjementet for kommunen politisk. At det ble Venstre er for meg først og fremst et verdivalg. Jeg finner meg selv i sosialliberalismen, ved at jeg tror på gode fellesskapsløsninger, samtidig som jeg ønsker mer frihet for enkeltmennesket.

Jeg var med å starte et Venstre-lokallag i Våler i 2011, og var lokallagsleder i flere år. Ved valget i 2011 fikk vi ca. 10 % oppslutning. I 2015 stilte jeg som ordførerkandidat. Vi doblet oppslutningen til ca. 20 % og ble nest største parti. Nå er jeg gruppeleder, formannskaps- og kommunestyrerepresentant.

Fordi jeg har arbeidsgiveransvar i fylkeskommunen, har jeg ikke ønsket å ha noen aktiv rolle for Venstre på fylkesnivået. Selv om det juridisk ikke er noe problem, oppfatter jeg det allikevel som en uheldig rolleblanding som jeg ikke ønsker verken for meg selv eller andre.

 

Hvorfor stortingskandidat?

Det å kunne bli stortingsrepresentant er både en stor ære og en stor mulighet. Jeg vil bruke muligheten til å jobbe for å vise at lokale behov i Hedmark kan finne sine svar i Venstres politikk. Det grønne skiftet er en nøkkeltema i så måte. Hedmark har kanskje sovet i det grønne skiftet, og nå behøves det Hedmark-politikere på Stortinget som kan være med å dra lasset i forhold til næringsutvikling spesielt.

Du kan lese mer om hva jeg står for politisk her.