Hva stemmer du egentlig på?

Elisabeth Sidselrud Christiansen fra Arbeiderpartiet sendte inn et leserinnlegg til Ringsaker Blad den 22.08, hvor hun er mer opptatt av å uttale seg om hva Venstre kan komme til å gjøre enn å kommentere usikkerhetene om hva slags regjering Arbeiderpartiet kan ende opp med. Det er en litt for vanlig taktikk blant politikerne, som jeg tror de fleste gjennomskuer.

Men for å klargjøre: En stemme til Venstre er en stemme til Venstres politikk – for en rausere, enda mer nyskapende og miljøvennlig politikk. Venstre vil gjennom et smart grønt skifte vil skape nye arbeidsplasser og sikre velferdssamfunnet i framtida. Velgere som synes dette er en god ide, bør stemme Venstre.

Når det gjelder regjering, så vil Venstre få mest gjennomslag for denne politikken i en blågrønn regjering. Vi ønsker altså en regjering bestående av Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre. Slik sett kan en si at en stemme på Venstre også er en stemme på en blågrønn regjering.

I direkte konkurranse med Sosialistisk Venstreparti har Venstre nå en historisk mulighet for å komme på Stortinget fra Hedmark. Det er på tide å sende nye tanker og krefter fra Hedmark til Stortinget, som kan bidra til vekst og en grønn opptur for Ringsaker. Derfor bør folk stemme Venstre.

Det må bli lettere å skape nye arbeidsplasser

Å støtte gründere og småbedrifter er helt avgjørende for verdiskaping og bosetting i distriktene. Å gjøre det lettere å skape nye arbeidsplasser er derfor god distriktspolitikk. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å gi de som våger å ta risikoen og satse like rettigheter som andre arbeidstakere.

Venstre vil derfor gi gründere lik rett til sykepenger og pensjon. Vi vil også fjerne arbeidsgiveravgiften for nye bedrifter, og gjøre det lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser. Dette er tiltak som vil utgjøre en stor forskjell for den enkelte gründer og småbedrift, og dermed også for fellesskapet.

Samtidig vil Venstre gjennomføre et smart grønt skifte. Ved å satse på forskning og tilrettelegge for miljøvennlig teknologi, skaper vi nye muligheter for en grønn opptur og nye arbeidsplasser i Innlandet.

#stemvenstre

En taktisk stemme

Vil du ha Frp ut av regjering? Men er redd en Ap/Sp regjering vil gi økt skatt, lite nyskaping og være miljøfiendtlig? 

Du trenger ikke gå over bekken etter vann. Blir Venstre og KrF større enn Frp får vi en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og Krf. Stem Venstre!

Ps: Jeg er egentlig imot de såkalte taktiske stemmene – du må stemme på det partiet du mener har mest av den gode politikken du ønsker. Så skal vi være glad for at vi har flere små partier – det sikrer at flere blir hørt og løfter politikken.

1 måned til valget

I dag er det nøyaktig en måned til stortingsvalget 11. september. Har du troen på å sende en Venstrepolitiker fra Hedmark i år?

Tiden fra nominasjonen som førstekandidat for Venstre i Hedmark og fram til i dag har gått rasende raskt. Nå er det bare en kort valgkamp igjen, så vil velgernes dom være klar.

Jeg må være ærlig å si at denne valgkampen har blitt personlig, nå på tampen. Jeg vet det er mye av nyhetsbildet nasjonalt som vil avgjøre hvilken stemme mange velger. Allikevel er det noe med å være førstekandidat. Dersom mange nok tror at jeg kan gjøre en god jobb for Hedmark og stemmer Venstre, så har jeg en mulighet til å ende opp på Stortinget etterpå.

Mye går bra i Norge. Det har vært et taktskifte i satsingen på forskning og på kunnskap. Dette har også vi i Hedmark nytt godt av. Satsingen på fossilfri energi og transport har skutt i været, parallelt med bevilgningene til jernbane og infrastruktur. InterCity, godspakke og elektrifisering av Solørbanen gir nye muligheter for hele fylket vårt.

Det er høy aktivitet i næringslivet, og gode fellesskapsløsninger er styrket gjennom nødvendige reformer i offentlig sektor. Kommunene i Hedmark har bestemt å holde på dagens struktur, men en regionreform håper jeg skjer – fordi den kan bidra til å styrke alle kommunene.

Bedre er alltid mulig. Norge og Hedmark trenger mer grønn, raus og liberal politikk, som jeg vil slåss for. Venstre vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole. Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid. Vi vil føre en politikk som satser på gründere, fordi vi sammen skal skape nye arbeidsplasser.

Stortingsfrakk har jeg ikke kjøpt, for å si det slik. Men det ville vært morsomt å bidratt til at Venstre hadde fått en representant fra Hedmark. Etter over 90 år ville det vært på tide!

Stem Venstre fordi vi trenger en ny regjering – som er rausere, mer nyskapende og mer klima- og miljøvennlig. Jeg er på lag med framtida.  Er du med?

Hvorfor stemme Venstre?

Mye går bra i Norge. Det har vært et taktskifte i satsingen på forskning og på kunnskap. Dette har også vi i Hedmark nytt godt av. Satsingen på fossilfri energi og transport har skutt i været, parallelt med bevilgningene til jernbane og infrastruktur. InterCity, godspakke og elektrifisering av Solørbanen gir nye muligheter for hele fylket vårt.

Det er høy aktivitet i næringslivet, og gode fellesskapsløsninger er styrket gjennom nødvendige reformer i offentlig sektor. Kommunene i Hedmark har bestemt å holde på dagens struktur, men en regionreform håper jeg skjer – fordi den kan bidra til å styrke alle kommunene.

Bedre er alltid mulig. Norge og Hedmark trenger mer grønn, raus og liberal politikk, som jeg vil slåss for. Stemmer du Venstre i Hedmark gir du også en stemme til meg som førstekandidat.

Venstre vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole. Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid. Vi vil føre en politikk som satser på gründere, fordi vi sammen skal skape nye arbeidsplasser.

Stem Venstre fordi vi trenger en ny regjering – som er rausere, mer nyskapende og mer klima- og miljøvennlig.

Stikkord:

Foto: På stand i Hamar – for mer sosialliberal politikk i Norge og Hedmark!

Det smarte grønne skiftet

Ettersom erkjennelsen av at dagens oljebaserte økonomi ikke er bærekraftig på sikt, verken for naturen eller velferdssamfunnet, snakker stadig flere om et grønt skifte.

Selv om vi politikere bruker det samme ordet, har vi vidt forskjellig bakgrunn og mål når vi snakker om dette grønne skiftet. Grovt sagt har vi klimaforkjemperne på en side, og næringsinteressentene i en annen.

For egen del er jeg like genuint opptatt av å ta vare på naturen som jeg er av å skape nye arbeidsplasser. Den beste måten å ivareta klima og miljø på, er å bruke markedskreftene til naturens fordel. Venstre vil derfor gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig, og legge til rette for forskning, innovasjon og nye arbeidsplasser basert på miljøvennlig teknologi.

Den eneste måten å ta vare på velferdssamfunnet vårt inn i framtida, er å satse offensivt på et smart grønt skifte. Den oljefyrte økonomien vil ta slutt, og en fornybar bioøkonomi må overta. Norge har unike muligheter for å lykkes, men vil vi bruke mulighetene?

Venstre har i budsjettforhandlinger med regjeringen de siste fire årene fått viktige gjennomslag for økt forskning og innovasjon, og for at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Vi må fortsette og forsterke denne politikken i neste stortingsperiode.

 

Familiens hus – til etterfølgelse

Foto: Venstres partileder Trine Skei Grande og Venstres førstekandidat til stortingsvalget Ole Frode Mikkelsgård får en god mottakelse og omvisning på Familiens hus.

Omtrent halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angst og depresjon er blant våre største folkehelseproblemer, og også de det er enklest å forebygge.

Psykisk sykdom tar flere leveår enn noen andre sykdomsgrupper. Venstre vil at mennesker med psykiske plager og lidelser skal få hjelp så tidlig som mulig, nært hjemmet. Derfor vil vi at alle kommuner skal ha et psykisk lavterskeltilbud hvor psykolog er en del av tilbudet.

Familiens hus i Ringsaker kommune framstår som en meget framtidsrettet og god løsning for å få til et velfungerende samarbeid blant ulike tjenester og kompetansepersoner, som setter familien og barna i sentrum. Fokuset på forebygging, lavterskeltilbud og tverrfaglig samarbeid framstår som eksemplarisk.

Det er svært viktig at de som trenger hjelp møter helhetstenkning, og gjennom Familiens hus har Ringsaker kommune lagt opp til akkurat dette. Venstre vil støtte opp om dette arbeidet gjennom å vedta en nasjonal strategi med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Som del av dette må vi øke forskningsinnsatsen innen psykisk helse, og styrke tilbudet også for pårørende.