Små bedrifter – stor verdiskaping

Venstre kan nå presentere strålende nyheter for alle entreprenører! Venstre har lenge vært kjent som småbedriftenes parti, fordi vi har arbeidet for bedre vilkår for grundere.

Nå har vi sikret fortgang i å få på plass skattelettelser for investering i nyoppstartede bedrifter. Ved å gi skattefradrag for å investere i nystartede bedrifter, legges det til rette for både grundere og investorer. Dette gjør det enklere å skape nye, innovative arbeidsplasser for fremtiden.

Les mer:

http://e24.no/makro-og-politikk/skatt/hoeyre-og-frp-snur-naa-vil-stortinget-kreve-fortgang-for-gr-nderfradraget/23875153

 

 

Nyhetsbrev – januar

Kjære Venstrevenner i Hedmark!

Takk for at du leser dette nyhetsbrevet! Jeg jobber det jeg kan med å formidle vår gode politikk, og dersom du er på Facebook trenger jeg din hjelp til å nå enda lengre:

  1. Klikk på denne lenken og lik siden min: www.facebook.com/venstreolefrode
  2. Når du har likt den, kan du invitere vennene dine til også å like den (se egen knapp til høyre for tidslinja).

Alle «liker», kommentarer og delinger bidrar til at flere får lest budskapene – og er en veldig enkel, men effektiv, måte å bidra i valgkampen på.

 

Read more

Likestilling

Kampen for likestilling er på ingen måte vunnet. I voksengenerasjonen ser vi fortsatt eksempler på store forskjeller i holdning og standpunkt, i arbeidet med inkludering av innvandrere ser vi nye utfordringer, og ikke minst kan en stille spørsmål om hvor bevisste den oppvoksende generasjon vil være.

Likestillingssenteret gjør derfor en viktig jobb når de intervjuer de politiske partiene om synet på likestilling, og formidler dette ut til elever.

På bildet deltar jeg sammen med leder i Hedmark Unge Venstre Johannes Aschim i møte med direktør for Likestillingssenteret Goro Ree-Lindstad og en journalist.

For egen del har jeg alltid hatt et stort engasjement for likeverd og likestilling, og kan ikke tenke meg et bedre parti å være i:

Venstre mener at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje, uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell legning eller livssyn. Dette er grunnleggende liberale verdier, som krever et sterkt vern. Venstre har en stolt historie med å stå opp for likestillingsrettigheter, og vil fortsette å gjøre det.

Storsatsing på jernbane

Slo et slag for Kongsvinger og Glåmdalen

De to Venstre-politikerne Ole Frode Mikkelsgård (1. stortingskandidat) og Stig Vaagan (3. stortingskandidat) dro fra Hedmark til møte 10. januar på Stortinget om Nasjonal transportplan (NTP). Her møtte både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og 2. nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen Abid Raja (V).

Et hovedbudskap fra de to Hedmarkspolitikerne var at Kongsvinger er et kommunikasjonsknutepunkt sør i fylket vårt for både folk og gods, og at det er derfor viktig å gjøre investeringer i både vei og tog her. Veiaksene omkring Kongsvinger er av de viktigste i landet når det gjelder godstransport både til og via Sverige. Prognosene viser at omfanget av både personal- og godstransport vil øke i framtiden.

– Venstre vil satse på jernbanen. Investeringer i krysningsspor og parseller med dobbeltspor på Kongsvingerbanen er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og må følges opp. Det vil vi jobbe for, sier Ole Frode Mikkelsgård.

Flertallet i næringskomiteen har nå gått inn for store utbedringer, som vil gi betydelig innsparing på reise og muligheter for ny verdiskaping. Les mer på glomdalen.no (krever innlogging).

Når det gjelder veg, har det blitt argumentert for fortsatt utbedring av veiaksene fra Kongsvinger og til grensa, og nordover. RV 2 og RV 25 er viktige for en stadig økende mengde godstransport, og dette krever sikre og gode veier. Det har også blitt gitt støtte til motorvegutbyggingen på strekningen E16 Kløfta-Kongsvinger som firefeltsveg med 100 km/t fartsgrense.

– Samtidig som vi har fremmet prioriteringer for vei og jernbane, har vi understreket at utbygging av bredbånd for digital kommunikasjon kan være like viktig for næringsutvikling og bosetting, sier Ole Frode Mikkelsgård.

Teksten er hentet fra pressemelding (med unntak av avsnitt i fet skrift, som er lagt til i etterkant).

Politisk engasjement

Det er krevende å stå i full jobb samtidig som man skal ha et politisk engasjement både i kommunestyre/formannskap og i stortingsvalget. 

Tida er det store problemet. Heldigvis har jeg en utrolig forståelsesfull familie, som sammen med gode avtaler om hva som er greit og ikke, gjør det mulig. 

Samtidig som det er klart at jobben (som rektor på Elverum videregående skole) må gjøres først og fremst. 

Det gir mange praktiske utfordringer å «konkurrere» med fulltidspolitikere i Ap, H, Sp, SV og Frp i stortingsvalget. For eksempel er det vanskelig å være raskest ute i media og kommentere dagsaktuelle saker. 

Det satt til side, er det en veldig lærerik og spennende tid nå fram mot stortingsvalget. Jeg er fortsatt svært takknemlig for å ha fått tillit som førstekandidat for Hedmark Venstre, og motiveres av de engasjerte menneskene og det gode samarbeidet i Hedmark Venstre!

 

For regionreform, men ingen tvang på kommunenivå i Hedmark

Venstre har gått inn for tre folkevalgte nivåer i Norge, og fått gjennomslag for en regionreform samtidig med kommunereformen. Regionreformen er en god ide – som kan bidra til bedre tjenester for innbyggerne i Innlandet.

I Hedmark handler ikke regionreformen om sentralisering av tjenester. Tvert imot, det administrative hovedsetet er allerede sentralisert på Hamar. Det er ikke skremmende avstander mellom de store byene omkring Mjøsa, samtidig som utfordringene er forholdsvis like på begge sider, enten det handler om samferdsel, næring, geografi eller demografi (befolkningsbeskrivelse).

For Hedmarkingen vil det viktigste være om kompetansemiljøene samles og styrkes i en slagkraftig region, som kan bidra til både bedre tjenester og økt regional utvikling og støtte til kommunene. Samtidig kan det forhandles om overtakelse av statlige tjenester, som åpner for nye muligheter. En sammenslåing av de to fylkene kan derfor rett og slett være god distriktspolitikk.

Kommunene i Hedmark var lunkne til kommunereformen. Kanskje vil synet på kommunesammenslåinger endre seg dersom en ny region i Innlandet med ca. 400 000 innbyggere blir en realitet. Det er uansett lov å håpe at Stortinget vil legge til rette for at også kommuner som i denne runden sa nei, kan få betingelser som gjør det mulig å gjennomføre kommunesammenslåinger i årene som kommer. I Hedmark bør de i så fall komme frivillig.