Samarbeid

Vi har på kort tid etablert et unikt godt samarbeid mellom topp 3 på lista (og vår maskot til venstre selvsagt).

Valgkamp er verken spurt eller maraton, det er mer en maratonspurt- i hvert fall om en ønsker å gjøre det som er mulig for å lykkes. Et godt samarbeid med alle på lista, lokallagene og alle gode Venstre-venner blir utrolig viktig.

Hedmark trenger mer enn noen gang representasjon fra Venstre på Stortinget. Vi må slåss for at Hedmark kommer på kartet, blir prioritert og får muligheter – ikke minst i det grønne skiftet, hvor Hedmark har unike muligheter gjennom bioøkonomien til å skape nye og varige grønne arbeidsplasser.  

Venstres politikk for å finne nye og optimistiske løsninger vil være viktig for Hedmark innen både skole og forskning, velferd, helse, miljø og næringsutvikling. For eksempel har Venstre den helt klart beste politikken for småbedriftene, noe som vil legge tilrette for vekst i hele Hedmark.

– Provosert over regjeringen

Venstres tid som støtteparti for H/Frp-regjeringen bør være over dersom det ikke snarest blir endringer i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Forslaget til statsbudsjett er rett og slett provoserende sett med Venstre-øyne, særlig på grunn av manglende tiltak for et grønt skifte. Venstre vil kutte klimautslippene og skape nye grønne arbeidsplasser. Venstre ønsker at det skal bli billigere å og enklere å velge miljøvennlig – for eksempel bedre kollektivtilbud, og vi vil satse på bioøkonomi som kan gi mange nye arbeidsplasser også i Hedmark. Hvis regjeringen ikke er villige til å forhandle, så er det ikke til å leve med, fastslår Mikkelsgård, som har ambisjoner om å bli valgt inn på Stortinget neste høst. Han mener tiden er inne for at Venstre fristiller seg fra regjeringen med mindre det blir umiddelbare endringer i forslaget til statsbudsjett.

Det er ikke game over for Venstres støtte til regjeringen riktig ennå, men hvis de kommende forhandlingene ikke fører fram, bør det være det.

Det regjeringen legger fram i budsjettforslaget synes jeg ikke i tråd med samarbeidsavtalen og målene om betydelige kutt i klimautslippene.

Jeg håper vi får politisk gjennomslag i forhandlingene. Det vil bety mye, også for Hedmark. Men som sagt, hvis budsjettforslaget ikke endres, bør Venstres støtte til H/Frp-regjeringen opphøre.

Uttalelsen er publisert i Østlendingen, oktober 2016.

 

Budsjettforhandlingene

Noen ganger er det greit med klar tale: Venstres politikk må få langt større gjennomslag i budsjettet, ellers kan vi ikke fortsette å støtte H/Frp-regjeringen.

Se også klar tale fra Venstres fylkesledere, inkludert en svært direkte Sjur Skjævesland fra Hedmark:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/erna-solberg/opproer-mot-regjeringen-i-venstre/a/23813733/

Les også om Venstres grønne skattekutt, som Frp ikke ville være med på:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/venstre-hevder-frp-takket-nei-til-skattekutt-paa-9-2-milliarder/a/23816868/

 

Utsnitt/foto: Østlendingen.

Behov for å tenke nytt

Oljen vil ta slutt, og skal vi ta vare på velferdssamfunnet vårt må vi gode til å omstille oss. Å forlenge omstillingen med leting i Lofoten, Vesterålen og Senja er bakstreversk, vi må i stedet lene oss enda mer framover.

Det trengs sterkere satsing på omstilling enn det vi så langt har fått til. Vi har mulighet for å gjeninnføre industri og produksjon gjennom utvikling av robotteknologi og utnytting av spisskompetansemiljøer. Vi har mulighet for å få nye grønne arbeidsplasser i utvikling og satsing på miljøvennlig bioteknologi. Politisk tilrettelegging for satsing på forskning og utvikling er avgjørende for å lykkes med denne omstillingen, som potensielt kan bety svært mye for Hedmark og Innlandet.

Venstre er det partiet som leverer en troverdig satsing på et grønt skifte i sitt program. I arbeidet med det nye stortingsprogrammet, ligger det an til ytterligere styrking av tilrettelegging for innovasjon og nyutvikling.

En stemme til Venstre ved neste Stortingsvalg vil være en framtidsrettet stemme. Venstres politikk vil ivareta miljøet, skape nye arbeidsplasser, og derved også sikre velferdssamfunnet – for vår og kommende generasjoner.

Merk denne: Venstre ble «best i test» når det gjelder politikk for lønnsomme arbeidsplasser: http://bit.ly/2cIQ7V5