Nedtelling: 51 uker igjen

Den første uka etter nominasjonsmøtet og lokalpolitisk nettverk på Gjøvik er tilbrakt med å holde på kontakt med øvrige kandidater på stortingslista, lokallagene og fylkesstyret, og å sette seg inn i flere aktuelle saker.

Den vanligste fellesnevneren for sakene jeg møter så langt er bolyst og næringsutvikling, og transport står sentralt – både i Elverum, Hamar og Kongsvinger og på tilhørende akser er det store og viktige grep som bør gjøres framover, og som kan få stor betydning både for byenes utvikling og de omkringliggende bygdene/tettstedene. Venstre står i disse sakene for miljøvennlige og framtidsrettede løsninger.

Jeg gleder meg til å komme ut til alle deler av fylket, og bli bedre kjent med folk og saker.

Tillit er avgjørende for hvem en velger å stemme på. Derfor forstår jeg at det er viktig at folk blir litt mer kjent med hvem jeg er som person, og derfor takket jeg ja til å være lørdagsprofil i Østlendingen (24.09).

Ny som stortingskandidat

Jeg har sagt det før, og sier det igjen nå – det er fantastisk og helt unikt å være med i et parti hvor det er så flotte folk! Jeg setter utrolig stor pris på at vi nå støtter opp om hverandre, og sammen går inn for tidenes beste Venstrevalg i Hedmark!

Gratulerer til alle som har fått plass på Stortingslista – jeg ser fram til å jobbe tett med dere framover! En spesiell takk til Mirjam og Stig for en god tone i den interne valgkampen – nå starter den store valgkampen, og vi skal stå sammen som et lag!

Ser også fram til et godt samarbeid med alle lokallagene, Unge Venstre lagene og andre Venstrevenner i Hedmark!

Den sterke lista representerer hele Hedmark, og ser slik ut:

1.       Ole Frode Mikkelsgård, Våler

2.       Mirjam Engelsjord, Stange

3.       Stig Vaagan, Hamar

4.       Inger Noer, Kongsvinger

5.       Benedicte Røvik, Hamar

6.       Live Stokstad, Alvdal

7.       Kine Reiersen, Ringsaker

8.       Sjur Skjævesland, Hamar

9.       Sverre Oskar Øverby, Stor-Elvdal

10.   Hilde Sørli, Eidskog

11.   Kristian Botten Pedersen, Åsnes

12.   Gun E. Norstrøm, Elverum

13.   Erik Ringnes, Stange

 

 

 

 

Nominasjonsmøte neste

Jeg er nok fortsatt ikke favoritten, men har da gjort et ærlig forsøk.

Etter en runde mot lokallagene og oppslag i Hamar Arbeiderblad, Glomdalen, Østlendingen og på radio får jeg si meg ferdig.

bilder

Veldig artig å bli innstilt på førsteplass av nominasjonskomiteen til stortingsvalget, men kjenner nå at det er godt avgjørelsen kommer i morgen.

Uansett blir det et sterkt Venstre-lag som skal slåss for det grønne skiftet og andre gode saker i Hedmark, og jeg skal støtte med det jeg kan i valgkampen uansett listeplassering!

Ett år til Stortingsvalget

I dag er det nøyaktig ett år til Stortingsvalget, 11. september 2017. Det store spørsmålet for Venstre i Hedmark er hvordan valgkampen skal føres, slik at en kan få en etterlengtet Venstre-representant fra Hedmark på Stortinget.

Hvorfor etterlengtet spør du? Jeg kan gi et eksempel: Venstre er det mest troverdige alternativet  for et grønt skifte, og her er det ringvirkninger og verdiskapning som Hedmark bør være selvskrevne i å ta del i. En Venstre-representant kan være med på å sette et fokus som bidrar til at Hedmark kommer i førersetet for det grønne skiftet. Det vil skape arbeidsplasser, framtidstro og bolyst i hele Hedmark!

Det er skrevet bøker om hvordan valg kan vinnes, så det vil være optimistisk å forvente at det kommer revolusjonerende ideer om hvordan Venstre skal vinne valget i Hedmark i et blogginnlegg. Om jeg allikevel skal framheve noe, må det bli dette:

Et tettest mulig samarbeid mellom førstekandidaten, lokallagene og ildsjeler rundt omkring i hele fylket blir utrolig viktig. Sammen må vi sørge for omforme nasjonale budskap til lokale budskap. Og enda viktigere, sørge for at lokale behov får nasjonale svar. Dette vil bli helt avgjørende for om Venstre blir et relevant parti for velgerne.

Den gode politikken har vi, så det handler mest av alt om innsats og hvordan budskapene formidles – med troverdighet og engasjement.

Jeg ønsker alle lykke til i valgkampen! Stå på, og husk – det er bare ett år igjen!

 

 

Et Stortingsprogram blir til

Førsteutkastet til Stortingsprogrammet har vært god lesning, og gir grunn til optimisme i forkant av Stortingsvalget 2017. For deg som er nysgjerrig på Venstre får du her en særs kort versjon med mine ord. Håper det skaper interesse for å bli enda bedre kjent med vår politikk!

De store linjene viser et offensivt Venstre, som kan utgjøre en stor forskjell i den første politikken etter valget. Venstre er en garantist for en klimapolitikk for framtida, og står for et troverdig og realiserbart grønt skifte.

Næringspolitikken er god; utnyttelsen av det grønne skiftet, forenkling og forbedring av rammer for grundere, satsing på forskning og kunnskapssamfunnet – alt dette skaper et troverdig og helhetlig program som vil bidra til verdiskaping.

Like muligheter for alle barn er et slagord som treffer meg særlig godt, i forhold til mitt engasjement for å gi barn og unge en trygg oppvekst – hvor den gode skolen selvsagt er veldig viktig.

Innvandringspolitikken setter fokus på inkludering. Jeg har arbeidet med flyktninger, og vet at integrering er fullt mulig – men avhenger av nok politisk vilje! Vi må inkludere  flyktninger på en måte som sikrer et likeverdig og sosialliberalt samfunn, hvor menneskeverdet tas vare på.

Det skapes også tydelig retning i kampen mot fattigdom, for en bedre rusomsorg, satsing på kultur, trygging av rettsstaten, samt ivaretakelse og utvikling av demokratiet.

Oppfordrer ellers alle lokallag til å hoppe inn i diskusjonene, og komme med innspill, slik at andreutkastet kan få med seg enda flere gode poenger og tiltak.

Les mer og last ned utkastet her, fra Venstre.no.

Høringsfristen på førsteutkastet er 1. november. Programkomiteens andreutkast kommer 10. desember.

 

Lokallagsmøte

Foto: Lokalt engasjement er avgjørende! Her fra en våt dag i valgkampen 2015.

Det er alltid hyggelig å samles med sine egne i lokallaget. Vi tar det ikke for gitt, men er takknemlige for at vi har fått med så mange i lokallaget at det blir dynamiske, interessante og morsomme møter.

Noen viktige momenter for at møtene (og medlemstallet) har blitt bra hos oss er:

  • Invitasjon med saksliste, på lukket FB-gruppe og e-post
  • Forhåndsbestemt og kort møtetid (1,5 timer)
  • Reelle diskusjoner om politisk retning, prioritering av store saker (både på lokallagsmøter og lukket FB-gruppe)
  • Åpenhet for variasjon i engasjement (hos oss er du like verdsatt uansett hvor stort eller lite du har tid til å bidra, alle innspill blir tatt godt imot)
  • Når vi er uenige, diskuterer vi med god takhøyde fram til vi finner noe som vi kan enes om felles. Men uenighet er både tillatt og sågar ønskelig, og det skaper gode møter hvor alle blir lyttet til.

På dagens møte ble det valgt representanter til nominasjonsmøtet på Gjøvik den 17. september. Valgt ble Wivianne Heggbrenna (lokallagsleder, i midten på bildet over) og Morten Wenstad (til høyre på bildet over).

 

Innstilt som førstekandidat(!)

Innstillingen kom samtidig mens jeg deltok på rikspolitisk nettverk på Stortinget. Det bidro bare til økt engasjement på en allerede svært spennende og lærerik samling.

Jeg satte utrolig stor pris på å bli innstilt som førstekandidat for Venstre i Hedmark til Stortingsvalget, og takker nominasjonskomiteen for tilliten!

Uavhengig av hvordan det går på nominasjonsmøtet, ser jeg fram til å arbeide for at Venstre får en Stortingsrepresentant fra Hedmark!

Det har vært litt av en reise, siden jeg sammen med blant annet Arild Lande (se bildet over), startet opp Våler Venstre lokallag i 2011. Vi fikk ca. 10 % oppslutning allerede i det første valget, og har bygget oss opp til vi i 2015 kunne stille den største lista i Våler og konkludere med ca. 20 % oppslutning. Med det ble vi nest største parti i Våler, og skapte et helt nytt politisk mulighetsrom – som vi sammen med gode samarbeidspartier har tatt.